Javni poziv za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/shutterstock_165696095.jpg

Rok za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za područje zaštite potrošača je 26. siječnja 2018.

Budući da je zamjenik članice iz područja zaštite potrošača podnio ostavku na članstvo u Savjetu potrebno je izabrati novog zamjenika/cu članice Savjeta, predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača.
Ovim putem pozivamo udruge koje djeluju na području zaštite potrošača da prijave kandidate za zamjenika/cu članice Savjeta sukladno Javnom pozivu.
Napominjemo da je članica Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnica udruga iz područja zaštite potrošača Sanja Keretić, predstavnica Udruge za zaštitu prava potrošača „Varaždinski potrošač“
 
Postupak za isticanje kandidata za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva provodi se na temelju iste procedure kojom je izabran i prethodni zamjenik/ca člana Savjeta.
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (Narodne novine br. 140/2009, 42/2012, 61/2014 i 62/2017) i sukladno članku 23. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 24. studenog 2017., kriteriji za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:
  • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,
  • da nije dužnosnik političke stranke i
  • da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnoga društva koju predstavlja.


Kandidate za zamjenika/cu člana Savjeta iz područja zaštite potrošača mogu predlagati isključivo udruge i druge organizacije civilnoga društva iz područja zaštite potrošača. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga koje djeluju u jednom od navedenih područja mogu istaknuti samo po jednog kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta. Na obrascu za isticanje kandidata treba biti istaknut samo kandidat za zamjenika/cu članice. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
Podatke o istaknutim kandidatima za zamjenika/cu članice Savjeta, udruge iz područja zaštite potrošača šalju preporučenom poštom Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:
  • popunjeni obrazac za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva, dostupan na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,
  • životopis kandidata za zamjenika/cu članice na standardiziranom obrascu, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske uz imena istaknutih kandidata za glasovanje,
  • pismo motivacije kandidata za zamjenika/cu članice s opisom načina komunikacije i informiranja udruga iz područja zaštite potrošača u slučaju da bude izabran za zamjenika članice Savjeta, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,
  • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u području zaštite potrošača  udruge ili druge organizacije civilnoga društva kontinuirano najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnoga društva.
 
Popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opatička 4
10000 Zagreb
 
s napomenom ''ISTICANJE KANDIDATA ZA ZAMJENIKA/CU ČLANA SAVJETA IZ PODRUČJA ZAŠTITE POTROŠAČA – NE OTVARATI''.
 
U roku 15 dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane Javnim pozivom za područje zaštite potrošača.
 
Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama objavit će sve važeće i nevažeće kandidature te odrediti rok od 8 dana za prigovore. Nakon toga, objavit će sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima te pozvati udruge koje djeluju u području zaštite potrošača da daju svoj glas jednom kandidatu za zamjenika/cu članice Savjeta.
 
Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Za kandidata za zamjenika/cu članice glasovati može samo udruga iz područja zaštite potrošača, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.
U roku od 15 dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predložen Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za zamjenika/cu članice Savjeta u području zaštite potrošača te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu: savjet@udruge.vlada.hr
 
U nastavku se nalaze:
 
Obrazac za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva
Obrazac životopisa
Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva   – neslužbeni pročišćeni tekst Ureda za udruge
Poslovnik Savjeta za razvoj civilnoga društva
 

Pisane vijesti