Objava privremene liste važećih kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja turizma

Slika /slike/shutterstock_285998729_cr.jpg

Ured za udruge objavljuje privremenu listu važećih kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja turizma u šestom sazivu.

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (Narodne novine br. 62/2017) Ured za udruge objavio je 17. srpnja 2017. Javni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja turizma koji je bio otvoren do 25. kolovoza. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 7. rujna pregledalo je pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta predstavnike udruga iz područja turizma i utvrdilo da su pristigle 2 važeće kandidature dok niti jedna kandidatura nije bila nevažeća.
Danom objave privremene liste na internetskim stranicama Ureda za udruge počinje teći rok za prigovore od osam dana, koji završava zaključno sa 16. rujna 2017., u kojem podnositelji kandidatura mogu podnijeti prigovor na istaknutu listu važećih kandidatura. Prigovor se podnosi u pisanom obliku i dostavlja isključivo putem e-maila, na adresu: info@udruge.vlada.hr
Po isteku roka za prigovore, nakon što Povjerenstvo razmotri opravdanost eventualnih prigovora formira se konačna lista važećih kandidatura i otpočinje glasovanje za predložene kandidate.
Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje koji će biti dostupan na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Za kandidata i njegovog zamjenika glasovati može samo udruga iz područja turizma, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.

U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta u području turizma te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Privremena lista važećih kandidatura

Pisane vijesti