Javni poziv na glasovanje za kandidate za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača

Slika /slike/shutterstock_165696095.jpg

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva udruge iz područja zaštite potrošača da glasuju za kandidate za zamjenika/icu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača

Budući da je zamjenik članice iz područja zaštite potrošača podnio ostavku na članstvo u Savjetu, Ured za udruge objavio je 11. siječnja 2018. Javni poziv za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača koji je bio otvoren do 26. siječnja.
Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 2. veljače je pregledalo je pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta predstavnike udruga iz područja zaštite potrošača i utvrdilo da je pristigla 1 važeća kandidatura dok niti jedna kandidatura nije bila nevažeća.
Ured za udruge objavio je 5. veljače 2018. privremenu listu važećih kandidatura za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača. Budući da nije zaprimljen niti jedan prigovor na privremenu listu važećih kandidatura za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača u nastavku se nalazi popis valjanih kandidatura sa životopisima kandidata te motivacijskim pismima.

POPIS ISTAKNUTIH KANDIDATA ZAMJENIKA/CU ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA PREDSTAVNIKA UDRUGA IZ PODORUČJA ZAŠTITE POTROŠAČA

1. Tanja Popović Filipović (Centar za edukaciju i informiranje potrošača)

GLASAČKI LISTIĆ

Kako glasovati?

Klikom na ime kandidatkinje može se pristupiti životopisu i pismu motivacije za rad u Savjetu.

Glasovati može samo udruga iz područja zaštite potrošača koja je registrirana u Registru udruga Republike Hrvatske i koja je uskladila statut s Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem a da je to vidljivo u Registru udruga (napomena da je podnesen zahtjev za upis promjena te da je u postupku rješavanja). Svaka udruga iz područja zaštite potrošača ima pravo glasovati za samo jednog predloženog kandidata. Formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas. Djelovanje udruge u području zaštite potrošača se dokazuje uvidom u Registar udruga i preslikom statuta udruge (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), a područje djelovanja podložno je dodatnoj provjeri.
Glasački listić potrebno je isprintati i zaokružiti jedan redni broj ispred imena kandidata za zamjenika/cu člana.
Napominjemo: glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen samo jedan redni broj ispred istaknutog kandidata za zamjenika/cu člana Savjet) te ukoliko su popunjeni i ovjereni podaci na glasačkom listiću za udrugu koja glasuje.

Uz popunjeni glasački listić obvezno je dostaviti presliku statuta udruge (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), kao dokaz o djelovanju u području zaštite potrošača.

Molimo Vas da popunjeni glasački listić zajedno s prilogom pošaljete isključivo poštom zaključno s 1. ožujkom 2018. s naznakom ''GLASOVANJE ZA ZAMJENIKA/CU ČLANA SAVJETA, PREDSTAVNIKA UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE POTROŠAČA – NE OTVARATI'' na adresu:

Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10000 Zagreb 
Nakon isteka roka za glasovanje, Ured za udruge će na svojim internetskim stranicama objaviti: 
  • popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja
  • popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova
 

Pisane vijesti