2011. – 2012. godina

Studijski posjet Republici Hrvatskoj visokih dužnosnika institucija Bosne i Hercegovine koje pružaju potporu razvoju civilnoga društva, 25.-27.svibnja 2011., u sklopu projekta IPA “Jačanje kapaciteta civilnog društva za civilni dijalog u BIH”
Svrha studijskog posjeta bili su stjecanje znanja i razmjena iskustava o institucionalnom, pravnom i financijskom okviru za podršku organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, mehanizmima za uključivanje organizacija civilnoga društva u civilni dijalog (policy dialogue) te utjecaju procesa europskih integracija na razvoj civilnoga društva i iskustva u pripremi zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u.

Studijski posjet izaslanstva parlamentarnog Odbora za europske integracije i Zaklade za civilno društvo Republike Kosovo, 30. svibnja 2011.
Tijekom studijskog posjeta članovi izaslanstva upoznati su s pravnim i institucionalnim okvirom za djelovanje i razvoj organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj te s planovima i smjernicama daljnjeg razvoja suradnje i još veće uključenosti organizacija civilnoga društva kao strateškog partnera u procesu pristupanja EU-u.

Konferencija „Proširena Europa“, 11. listopada 2011., Zagreb
Dana 11. listopada 2011. u organizaciji Francuske asocijacije Savjeta europskih gradova, općina i regija, Hrvatske zajednica županija i Ureda za udruge Vlade RH i uz potporu francuskog veleposlanstva u RH, u Zagrebu je održana konferencija „Proširena Europa“. Svrha konferencije bila je okupiti predstavnike francuskih i hrvatskih lokalnih vlasti kako bi razgovarali o mogućnostima i izazovima jačanja suradnje francuskih i hrvatskih regionalnih i lokalnih vlasti u procesu europske integracije, perspektivama stvaranja partnerstva u korištenju fondova EU-a te iskustvima i budućoj suradnji u sklopu programa Europa za građane.
U sklopu Konferencije održan je okrugli stol na temu aktivnog europskog građanstva i promicanja građanskih vrijednosti. Uvodni govor u ime Ureda za udruge održao je ravnatelj Ureda Igor Vidačak, koji je u izlaganju govorio o programu Europa za građane, ulozi Ureda kao Kontakt točke te izazovima izgradnje europskog javnog prostora i doprinosa organizacija civilnoga društva jačanju aktivnog europskoga građanstva. Dobra iskustva s programom Europa za građane iznijeli su predstavnici Općine Malinska i Razvojne agencije Sjever iz Varaždina, koji su održali kratke prezentacije i predstavili projekte iz svojih lokalnih zajednica.

Posjet delegacije Američkog vijeća mladih političkih lidera (American Council of Young Political Leaders – ACYPL), 2. studeni 2011.
Ured za udruge ugostio je 2. studenoga 2011. delegaciju Američkog vijeća mladih političkih lidera (American Council of Young Political Leaders – ACYPL) koja je boravila u studijskom posjetu Hrvatskoj i Rumunjskoj. Riječ je o nevladinoj, neprofitnoj, dvostranačkoj organizaciji koja u Sjedinjenim Američkim Državama već više od četrdeset godine djeluje na području međunarodne razmjene nadolazeće generacije mladih političkih lidera SAD-a i njihovih kolega diljem svijeta koji rade na razvoju i promociji različitih javnih politika. U sklopu studijskog posjeta Hrvatskoj sedmeročlana delegacija se upoznala s institucijama političkog sustava RH, ključnim gospodarskim i socijalnim izazovima te ulogom organizacija civilnoga društva.

Studijski posjet delegacije iz Makedonije, Odjela za suradnju s udrugama Vlade Republike Makedonije te predstavnika organizacija civilnoga društva Makedonije, 12.-14. prosinca 2011
U sklopu njihova studijskog posjeta Hrvatskoj i Sloveniji financiranog iz sredstava projekta EU-a „Tehnička pomoć Odjelu za suradnju s udrugama“, predstavnici delegacije upoznali su se s iskustvima i praksama Hrvatske na području provedbe programa i projekata za sektor civilnoga društva u svrhu razvoja civilnog dijaloga i međusektorske suradnje državnih institucija i organizacija civilnoga društva.

Posjet delegacije Republike Moldavije, 27. veljače do 3. ožujka 2012.
Ured je u sklopu projekta pod nazivom „Sudjelovanje civilnog društva Republike Moldavije u izgradnji proeuropskog programa djelovanja usvajanjem iskustava od zemalja jugoistočne Europe“ ugostio od 27. veljače do 3. ožujka 2012. delegaciju Republike Moldavije. Djelatnici Ureda za udruge predstavili su misiju i zadaće Ureda i drugih tijela koje čine institucionalni okvir za potporu civilnom sektoru, ključne sektorske dokumente i trenutačne izazove za organizacije civilnoga društva i poticanje razvoja sektora u Hrvatskoj. Članovi delegacije bili su posebno zainteresirani za temu sprečavanja sukoba interesa u slučajevima kada se organizacije civilnoga društva financiraju iz nacionalnih sredstava, a obavljaju tzv. „watchdog“ aktivnosti, kao i za raspodjelu nacionalnih sredstava po pojedinim područjima sektorskih politika u kojima se sustavno podupire doprinos organizacija civilnoga društva.

Studijski posjet delegacije Republike Turske, 20. rujna 2012
U sklopu studijskog posjeta Hrvatskoj u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a delegacija Republike Turske je 20. rujna 2012. posjetila Ured za udruge. Svrha posjeta bilo je upoznavanje sa sustavom praćenja provedbe projekata financiranih sredstvima EU-a koje provode organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj. Sudionici su informirani općenito o funkcioniranju decentraliziranog sustava praćenja provedbe projekata te ulozi Ureda za udruge, odnosno Jedinice za provedbu projekata u odnosu na Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje temeljem potpisanog Operativnog sporazuma. Predstavljen im je mehanizam savjetovanja s predstavnicima civilnoga društva u cijelom projektnom ciklusu, napose tijekom faze programiranja odnosno predlaganja prioriteta za financiranje kroz pojedine financijske alokacije, pri čemu veliku ulogu ima Savjet za razvoj civilnoga društva u Hrvatskoj.

Regionalna konferencija civilnog društva za područje jugoistočne Europe i Turske, 26.-29. rujna 2012., Zadar
Ured za udruge dao je aktivan doprinos regionalnoj konferenciji civilnog društva za područje jugoistočne Europe i Turske“ održanoj u Zadru od 26. do 29. rujna 2012. Događaj je okupio predstavnike civilnoga društva iz zemalja Europske unije te 128 sudionika iz Hrvatske, zemalja jugoistočne Europe, Turske i susjednih zemalja središnje i istočne Europe. Glavne teme konferencije obuhvatile su pitanja srednjoročne održivosti civilnoga društva, stajališta politika EU-a prema regiji te ispunjavanje mjerila u zemljama regije. Na marginama konferencije Ured za udruge je organizirao sastanak državnih tijela za suradnju s civilnim društvom.

Konferencija “Institucionalni mehanizmi suradnje vlade i civilnog društva – usporedna iskustva i preporuke”, listopad 2012., Sarajevo
Zamjenica ravnatelja Ureda za udruge Vesna Lendić Kasalo sudjelovala je na konferenciji “Institucionalni mehanizmi suradnje vlade i civilnog društva – usporedna iskustva i preporuke” koju je u listopadu 2012. u Sarajevu organizirao Centar za promociju civilnog društva iz Sarajeva. Svrha konferencije bila je razmjena iskustava u stvaranju institucionalnih mehanizama suradnje između vlade i civilnog društva, obostrane koristi za vladu i organizacije civilnoga društva uspostavljanjem partnerstva i jačanjem civilnoga društva, ulozi i zadacima Ureda i Savjeta, sudjelovanju građana u procesima donošenja odluka, važnosti civilnoga društva u procesima europskih integracija te dobre prakse institucionalnih mehanizmima suradnje u Kantonu Sarajevo i Republici Hrvatskoj. Predstavnica Ureda je na konferenciji predstavila iskustvo i praksu u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva i okvir suradnje vlade i civilnog društva u Republici Hrvatskoj.