2015. godina

Studijski posjeti Uredu za udruge:
  • predstavnik Chr. Michelsen Institute  iz Norveške
  • predstavnice i predstavnici organizacija civilnoga društva iz Bosne i Hercegovine: Helsinški parlament građana (HPG), Zašto Ne, Sarajevski otvoreni centar (SOC) i Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), u okviru projekta „Novi BiH trijalog – građansko umrežavanje, dijalog i kritičko praćenje europskih integracija BiH“
  • delegacija Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore, iz Odjela za pristup informacijama
  • ravnateljica Uprave za civilno društvo Arapske lige
 
Djelatnici Ureda za udruge svoja iskustva prenosili su u:
  • Maroko i marokansko Ministarstvo za odnose s parlamentom i civilnim društvom - predstavljanje hrvatskih iskustava u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva te prigoda za podrobniju razmjenu iskustava s nizom marokanskih državnih tijela o glavnim izazovima u jačanju suradnje s OCD-ima (u Rabatu, 13.–14. ožujka 2015.)
  • Uzbekistan – predstavljanje hrvatskih standarda financiranja programa i projekata OCD-a
  • Albaniju - predstavljanje hrvatskih iskustava u provedbi Partnerstva za otvorenu vlast
  • Bosnu i Hercegovinu – predstavljanje hrvatskih iskustava s ciljem pružanja podrške u prilagodbi i reformama institucija zemalja u regiji
  • Srbiju - rasprava oko izrade zajedničke web platforme koja bi pripomogla komunikaciji i razmjeni iskustava između vlada; predstavljanje hrvatskih iskustava vezanih uz filantropiju; sastanak oko ideje da se izradi novi alat koji bi služio državama za samoprocjenu što se tiče napretka u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
  • Crnu Goru – predstavljanje hrvatskih iskustava u sudjelovanju građana u oblikovanju javnih politika i financiranja iz javnih izvora