Održana 2. sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

12. siječnja 2018. u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova održana je 2. sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast kojom je predsjedavala predsjednica Savjeta Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. 

Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske čiji je cilj poticanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti te uključivanja građana i civilnoga društva u oblikovanje javnih politika. Savjet okuplja predstavnike tijela javne vlasti, organizacija civilnoga društva, poslovnog sektora, akademske zajednice te medija.

Na sjednici su članovi Savjeta upoznati s Nacrtom Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2018. do 2020. godine, rokovima njegove izrade te procedurom donošenja i provedbe.
Prisutne se ukratko informiralo i o Pariškoj deklaraciji i pristupanju pratećim kolektivnim akcijama te o aktivnostima Partnerstva za otvorenu vlast na međunarodnoj razini koje su se događale u razdoblju od prošle sjednice Savjeta, uključujući i novu inicijativu za partnerstvo Europske unije i POV-a.

Ovaj saziv je treći saziv Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast čija je Republika Hrvatska članica od 2011. godine. Više o inicijativi možete pronaći ovdje.  
 

Pisane vijesti | Partnerstvo za otvorenu vlast