Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana i zamjenika člana Nacionalnog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Rok za dostavu kandidatura za dva člana i dva zamjenika člana Nacionalnog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji je srijeda 9. siječnja 2019.

Povodom 25. studenoga – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama ministri nadležni za unutarnje poslove, poslove obitelji i socijalne skrbi, pravosuđa, zdravstva, znanosti i obrazovanja, uprave te vanjske i unutarnje poslove potpisali su Sporazum o međuresornoj suradnji u području sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
Svrha je ovog sporazuma uspostava novog Nacionalnog i novih županijskih timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osiguravanje zajedničke i koordinirane suradnje s ciljem sveobuhvatne zaštite žrtava nasilja te unaprjeđenje rada nadležnih državnih tijela i organizacija civilnoga društva kroz provedbu zajednički programa izobrazbe.
Sukladno odredbama Sporazuma članovi Nacionalnog tima bit će ministri potpisnici Sporazuma, glavni državni odvjetnik u RH, po jedan predstavnik Vrhovnog i Visokog prekršajnog suda te dva predstavnika organizacija civilnoga društva koje se aktivno bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama nasilja u obitelji. Svaki član Nacionalnog tima treba imati zamjenika koji sudjeluje u donošenju odluka Nacionalnog tima u odsutnosti člana.
Uvjeti za prijavu na natječaj za izbor predstavnika/ca organizacija civilnog društva za članstvo u Nacionalnom timu za sprečavanje i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji:

Udruga koja kandidira svog predstavnika/cu za člana/icu i zamjenika člana/ice Nacionalnog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji mora zadovoljiti slijedeće uvjete:
- udruga je upisana u Registar udruga i djeluje u Republici Hrvatskoj, u području zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge
- udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
- udruga je uskladila svoj statut sa odredbama Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (što dokazuje uvidom u Registar udruga odnosno potvrdom nadležnog ureda)
Pravo prijave svog predstavnika za člana/icu i zamjenika člana/ice Nacionalnog tima nemaju:
- udruge koje nisu uskladile svoj statut sa odredbama Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17) niti su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu
- ogranci, podružnice i slični ustrojstveni oblici udruga koji nisu registrirani u skladu sa Zakonom o udrugama kao pravne osobe
- udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i/ili ne vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14)
- udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz promicanje ljudskih prava te prava žrtava nasilja u obitelji
- udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora
 
 Osoba kandidat predstavnika udruge za člana i zamjenika člana u Nacionalnom timu treba ispuniti slijedeće uvjete:
- završeno fakultetsko obrazovanje društvene, humanističke i/ili pravne struke
- završeni neformalni programi izobrazbe iz područja zaštite žrtava nasilja u obitelji
- poznati stručnjak/inja koji/koja se u svom radu istakao/la u području sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
- minimalno petogodišnje iskustvo u radu u području zaštite žrtava nasilja u obitelji
- ne osuđivanost za prekršaje propisane Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji i druge prekršaje s elementima nasilja
- ne osuđivanost i ne vođenje kaznenog postupka za kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznena djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznena djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznena djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznena djela protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.),  kaznena djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznena djela protiv zdravlja ljudi (glava XIX.), kaznena djela protiv pravosuđa (glava XXIX.), kaznena djela protiv javnog reda (glava XXX.), kaznena djela protiv  RH (glava XXXII.) Kaznenog zakona
 - voljan/a je aktivno volonterski sudjelovati u radu Nacionalnog tima
 
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana i zamjenika člana Nacionalnog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Biraju se dva člana i dva zamjenika člana.

Rok za dostavu kandidatura je srijeda 9. siječnja 2019.
Uz ispunjeni obrazac za prijavu (kojim kandidati dokazuju da ispunjavaju gore navedene uvjete) potrebno je za sve kandidate dostaviti i uvjerenje (ne starije od 3 mjeseca)  o ne vođenju kaznenog postupka (koje je dostupno i putem sustava e-Građani) te ispunjen i potpisan obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu i prekršajnu evidenciju (kako bi Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku moglo zatražiti uvid u kaznenu i prekršajnu evidenciju za odabrane kandidate)

Prijedlozi (sa svim prilozima) se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.    
 
Dopis Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Obrazac za prijavu

Obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu i prekršajnu evidenciju
 

Pisane vijesti