Svečano predstavljeni projekti vrijedni više od 43 milijuna kuna u okviru Tjedna održivog razvoja

Povodom dovršetka postupka ugovaranja projekata financiranih sredstvima Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, organizirano predstavljanje 53 projekta te rasprava na temu uloge organizacija civilnoga društva u razvoju partnerstava za održivi razvoj lokalnih zajednica.

Ured za udruge je u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u lipnju 2018. objavio Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije" u vrijednosti od 31.500.000,00 kuna, te Poziv "Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj" u vrijednosti od 12.300.000,00 kuna.

Ovim se pozivima želi unaprijediti doprinos organizacija civilnoga društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju lokalne zajednice te, isto tako, unaprijediti ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva.

Švicarsko-hrvatski program suradnje podupire brojne aktivnosti kroz projekte razminiranja i društveno-gospodarske integracije i unaprjeđenja vodoopskrbne infrastrukture te kroz osiguravanje preduvjeta za uspješne znanstveno-istraživačke projekte, promicanje partnerstva i bilateralne suradnje hrvatskih i švicarskih neprofitnih organizacija i promicanje doprinosa civilnog društva gospodarskoj i društvenoj koheziji.

Događanje je organizirano u okviru Tjedna održivog razvoja koji se održava svake godine od 30. svibnja do 5. lipnja, a obilježava se diljem Europe s ciljem poticanja i bolje vidljivosti aktivnosti, projekata i događanja koja promiču održivi razvoj i Globalne ciljeve održivog razvoja.

O projektima je govorila Helena Beus, ravnateljica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nj.E. gđa Emilija Georgiev Regamey, veleposlanica Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj, Velimir Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dok su predstavnici udruga čiji su projekti bili ocijenjeni najvišim ocjenama u postupku dodjele ugovora sudjelovali u raspravi: Udruga za promicanje održivog načina življenja Gredica, Mreža udruga Zagor, Udruga Zelena mreža aktivističkih grupa – ZMAG, Udruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Klaster Lika Destination.

Istaknuta je važna uloga koju organizacije civilnoga društva imaju u uspostavljanju dijaloga o izgradnji i provedbi politika održivog razvoja, osmišljavanju i provedbi inovacija (društvenih, kulturnih, ekonomskih i sl.) te pokretanju partnerskih projekata za održivi lokalni razvoj. Svi sugovornici su naglasili kako je potrebno raditi na većoj vidljivosti primjera dobre prakse poput projekata koji će se provoditi u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje kako bi došlo do promjene razmišljanja te kako bi se promoviralo međusobno učenje.

Ured za udruge će pratiti napredak projekata te o njima redovito izvještavati javnost putem svojih komunikacijskih kanala, a za više informacija o projektima obratite nam se putem adrese e-pošte: svicarski.program@udruge.vlada.hr, ili pročitajte ovdje.

Pisane vijesti | Švicarsko-hrvatski program suradnje