Javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2020. do 2022.

Savjetovanje je otvoreno do 1. srpnja 2020. godine. 

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. 

Republika Hrvatska pridružila se inicijativi u rujnu 2011. i time je preuzela obvezu izrade nacionalnih akcijskih planova. Do sada su uspješno provedeni Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2013. godine, te Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine, a u tijeku je provedba Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine (provodi se do 30. kolovoza 2020. godine).

U 2020. godini Vlada Republike Hrvatske dužna je izraditi novi Akcijski plan, za razdoblje od iduće dvije godine. S namjerom da su u postupak izrade Akcijskog plana ponovno ravnopravno uključe građani i civilno društvo, kao što je to bio slučaj i pri izradi dosadašnjih Akcijskih planova, otvara se javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

Na temelju zaprimljenih prijedloga, u narednom će periodu biti provedeni konzultativni sastanci s nadležnim tijelima državne uprave i članovima Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast te izrađen nacrt novog Akcijskog plana, o kojem će biti provedeno dodatno javno savjetovanje.

Savjetovanje je otvoreno do 1. srpnja 2020. godine i možete se uključiti ovdje

Pisane vijesti | Partnerstvo za otvorenu vlast