Javni poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

Rok za isticanje kandidata je petak, 25. rujna 2020.

Sukladno obavijesti Ministarstva zdravstva, potrebno je izabrati predstavnika organizacije civilnoga društva koja djeluje na području suzbijanja zlouporabe droga u Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga.

Zadaća Povjerenstva je koordinacija aktivnosti ministarstava i drugih subjekata uključenih u program suzbijanja zlouporabe droga, od prevencije do resocijalizacije kao i usvajanje godišnjih programa nadležnih ministarstava i državnih upravnih organizacija. Povjerenstvo donosi opće i posebne programe mjera za suzbijanje zlouporabe droga koja će provoditi ministarstva.

Prema Prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, a kojom se usklađuje Odluka o osnivanju s novim Zakonom o ustrojstvu tijela državne uprave (NN 85/20), članove i tajnika Povjerenstva imenovat će Vlada Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.
 
Rok za dostavu kandidatura je petak, 25. rujna 2020.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.  

 

Sukladno provedenom glasanju članova Savjeta za razvoj civilnoga društva o predloženim kandidatima, za člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga predložena je Ilijana Grgić, predstavnica udruge Terra. 

 

Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja