Poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za članove i zamjene članova Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.

Rok za dostavu kandidatura je ponedjeljak, 4. listopada 2021.

Sukladno Odluci o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. (NN 10/2021), Ured za udruge pristupio je izradi novog strateškog dokumenta za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva strateški je dokument kojim se izražava politika Vlade Republike Hrvatske, odnosno ciljevi koji se žele ostvariti u području normativnog, financijskog i institucionalnog okruženja za razvoj civilnoga društva te potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i oblikovanja i provedbe EU i međunarodnih politika.

Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. nastavak je sustavnog i strateškog pristupa stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva koji se, između ostalog, temelji na Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011. te Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine.

Radna skupina sastojat će se od predstavnika tijela javne vlasti, akademske zajednice i predstavnika organizacija civilnoga društva, te će imati zadatak predložiti ciljeve i mjere Nacionalnog plana te aktivnosti Plana provedbe kojim će se detaljnije razraditi mjere u prvom trogodišnjem razdoblju.

Molimo zainteresirane organizacije civilnoga društva da do 4. listopada 2021. (ponedjeljak) putem obrasca dostave prijedloge kandidata za članove i zamjene članova Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. iz jednog od sljedećih područja djelovanja za koje u prvom Pozivu nisu predložene kandidature:
1)           djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata
2)           zaštita okoliša i održivog razvoja
3)           zaštita potrošača.


O pristiglim kandidaturama glasat će članovi Savjeta za razvoj civilnoga društva te će sukladno rezultatima glasanja predstavnici organizacija civilnoga društva biti imenovani u Radnu skupinu.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

Pisane vijesti