Poziv na predlaganje predstavnika OCD-a za članove i zamjene članova u Odbor za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

Odbor za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. stalno je tijelo uspostavljeno s ciljem praćenja provedbe Programa i napretka u ostvarenju njegovih ciljeva uzimajući u obzir financijske podatke, zajedničke te specifične pokazatelje.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Koordinacijsko tijelo za Operativne programe „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“  i „Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.“ osniva Odbor za praćenje te će biti odgovorno za provedbu svih aktivnosti u radu. Odbor za praćenje se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, tijela regionalne i lokalne samouprave, gospodarskih i socijalnih partnera, te predstavnika civilnog društva.
 
Sukladno traženju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije potrebno je predložiti članove i zamjene članova, predstavnike civilnog društva
  1. jednog člana i njegovu zamjenu u svojstvu predstavnika tijela koja su bila uključena u proces izrade programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021.-2027., a koje je mjerodavno i za horizontalni uvjet koji omogućuje provedbu 3. Djelotvorna primjena i  provedba Povelje o temeljenim pravima; obrazac možete preuzeti ovdje.
  2. jednog člana i njegovu zamjenu u svojstvu predstavnika tijela koja su bila uključena u proces izrade programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021.-2027., a koje je mjerodavno i za horizontalni uvjet koji omogućuje provedbu 4. Provedba i primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) u skladu s Odlukom Vijeća 2010/48/EZ; obrazac možete preuzeti ovdje.
  3. jednog člana i njegovu zamjenu kao predstavnika organizacije civilnog društva, ako je moguće i postoji, krovne organizacije, koja razumije potrebe i stanje otoka te može sveobuhvatno zastupati interese svih otoka na području RH; obrazac možete preuzeti ovdje.
 

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Odbora za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. 
Rok za dostavu kandidatura je produžen do petka, 10. ožujka 2023.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresusavjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.  

Sukladno provedenom glasanju članova Savjeta za razvoj civilnoga društva o predloženim kandidatima, za predstavnike organizacija civilnoga društva u Odbor za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. predloženi su:
Djelotvorna primjena i provedba Povelje o temeljnim pravima
Članica: Paula Bolfan (Pokret otoka)
Zamjenica članice: Maja Jurišić (Pokret otoka)
Provedba i primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom
Članica: Marica Mirić (SOIH)
Zamjenik članice: Ratimir Džanić (SOIH)
Europa bliže građanima
Članica: Andreja Baraba (Pokret otoka)
Zamjenica članice: Paula Bolfan (Pokret otoka)
 


Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja