3. Odluka o financiranju u okviru ESF Poziva "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a"

Slika /slike/logo, vizuali i sl/STEM.png
Ured za Udruge objavljuje 3. Odluku o financiranju za 20 projekata ukupne vrijednosti 44.582.868,65 kuna.

Ukupna vrijednost Poziva za koji je obustava na snazi do 30. lipnja 2021. godine, do kraja dana je 150.000.000,00 kuna.

Više informacija o Pozivu dostupno je na stranicama strukturnifondovi.hr.

Pisane vijesti