Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Evaluacijske upravljačke skupine za Operativni program ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014. – 2020. – područje: obrazovanje i cjeloživotno učenje

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/shutterstock_165696095.jpg

Rok za dostavu kandidatura je srijeda 27. lipnja

U svom radu, Evaluacijska upravljačka skupina upravlja postupcima evaluacija, osigurava neovisnost stručnjaka za evaluaciju i djeluje kao posrednik između stručnjaka za evaluaciju s jedne te dionika i upravljačke strukture s druge strane.
Nadalje, Evaluacijska upravljačka struktura ima značajnu ulogu u izradi i revizijama Evaluacijskog plana za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. koje Upravljačko tijelo izrađuje sukladno članku 114. Uredbe 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

Budući da je dosadašnja članica Evaluacijske upravljačke skupine, predstavnica organizacija civilnoga društva u području: obrazovanje i cjeloživotno učenje podnijela ostavku na članstvo u Evaluacijskoj upravljačkoj skupini potrebno je izabrati novog člana, predstavnika organizacija civilnoga društva.
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana Evaluacijske upravljačke skupine za Operativni program ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014. – 2020. – područje: obrazovanje i cjeloživotno učenje.
Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.      

Pisane vijesti