9 uspješnih projekata, jedna operativna potpora te 76 partnerskih organizacija tijekom 2018. u sklopu programa Europa za građane u RH

Slika /slike/EzG_vizual.jpg
  2014 2015 2016 U odnosu na 2015 2017 U odnosu na 2016 2018 U odnosu na 2017.
prijava 31 51 109   49 -55% 48 =
korisnici 8 9 9   10 11% 9 =
partneri 41 53 68   77 13% 76 =
Iznos korisnici 284.750 € 497.250 € 658.500 € 32% 392.500 € -40% 292,220.00 EUR -26%
Iznos partneri 2.669.500 € 3.308.060 € 4.055.500 €   2.009.000,00 € -50% € 3,835,490.19 EUR 91%
Ukupni iznos 2.945.250 € 3.805.310 € 4.714.000 €   2.401.500,00 -49% € 4,127,710.19 72%
 
 

U sklopu programa Europa za građane u Hrvatskoj je tijekom 2018. za financiranje odabrano 9 projekata (jednako kao i u 2017.) ukupnog iznosa 292,220.00 EUR (26% manje sredstava nego u 2017., a projekte će u svojstvu partnera provoditi još 76 organizacija iz Hrvatske (77 u 2017. godini), u ukupnom iznosu od 3,835,490.19 EUR što je povećanje od 91% u odnosu na 2017. Opise projekata možete pronaći na poveznicama niže u tekstu.
 
Ukupno je prijavljeno 48 projektnih prijedloga iz Hrvatske, a udruge i druge neprofitne organizacije te općine i gradovi mogli su zatražiti sredstva za provedbu projekata na teme Europskog sjećanja te Demokratskog angažmana i građanskog sudjelovanja, u sklopu četiri natječaja koje je raspisala Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) iz Bruxellesa, u dva roka za dostavu projektnih prijava (1. ožujka i 1. rujna 2018.).
Također, na natječaju za Operativne potpore programa Europa za građane iz pod nazivom Strukturna podrška europskim think-do-tanks i organizacijama civilnog društva na europskoj razini, udruga GONG je u Cjelini 2 – Demokratska i građanska participacija dobila operativnu potporu u iznosu 594.283 EUR za period od 2018-2020 godine.
Dobitnici sredstava u 2018. su sljedeći:
U sklopu Cjeline 1. Europsko sjećanje nije bilo korisnika iz RH.
U sklopu Cjeline 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje:
 1. Mjera 2.1 Bratimljenje gradova:
 1. GRAD KLANJEC - EU future - Doing it together! - 25,000.00 EUR
 2. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „ANKA OSPUH“ LUDBREG - United in Culture in EU - 16,630.00 EUR
 3. PUČKO OTVORENO UČILISTE VARAŽDIN - Promoting Social ENTREpreneurship in EUropean communities (ENTRE-EU) - 5,040.00 EUR
 4. OPĆINA ČEPIN - Together in past - Together in future - 14,615.00 EUR
 5. OPĆINA VINICA: Jobs of the future for EU heritage rejuvenation - 25,000.00 EUR
 6. OPĆINA LEGRAD: EUROPE IS SOLIDARITY: Legrad International Forum of twentyfive communities from ten countries for European solidarity - 25,000.00 EUR
 7. GRAD ZAGREB: Solid.Forum – Social Solidarity Forum - 12,095.00 EUR
 8. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN - C via C - Connecting citizens and towns Via Culture for inclusive growth- 20,160.00 EUR
 
 1. U sklopu Mjere 2.2 Umrežavanje gradova nije bilo korisnika iz RH
 
 1. Mjera 2.3 Projekti civilnog društva
 1. Europski Dom Slavonski Brod - Clicking With Voters-Change It! - 148,680.00 EUR
 
d) Operativni grant 2018-2020
10.   GONG – opis trogodišnjih aktivnosti - 594.283 EUR
 

Pisane vijesti