AED - POZIV ZA ISKAZ INTERESA: primjena sustava SOKNO uz mentorsku podršku

Organizacije će se obvezati na primjenu SOKNO-a kroz dvanaest mjeseci te na izvještavanje prema AED-u.
Izvještaji će sadržavati:
- početni plan djelovanja
- izvještaj o postignutom nakon šest mjeseci primjene
- završni izvještaj nakon dvanaest mjeseci.

Svaka organizacija mora kupiti svoj primjerak priručnika (jednom kupljeni primjerak je slobodno kopirati unutar organizacije). SOKNO se može naručiti preko AED-ovih internetskih stranica (www.aed.hr) ili telefonski 01/4500-302.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
Sve zainteresirane organizacije registrirane po Zakonu o udrugama.

NAČIN PRIJAVE:
Zainteresirane organizacije trebaju dostaviti Iskaz interesa na hrvatskom jeziku koji će sadržavati sljedeće (ne više od dvije stranice A4 formata):

a) Objašnjenje motivacije za sudjelovanjem;
b) Opis prijašnjeg iskustva u području jačanja organizacijskih kapaciteta;
c) Ukoliko postoji preferencija za nekog od licenciranih mentorica ili mentora s priloženog popisa s kojim organizacija želi raditi navedite do tri imena.

NAČIN ODABIRA:
AED će odabrati organizacije na temelju motivacije za sudjelovanje, vodeći računa i o regionalnoj zastupljenosti i programskoj raznolikosti. AED će odlučiti o rasporedu mentora i mentorica u odnosu na organizacije, a pri tome ćemo nastojati voditi računa i o izraženim željama.

Navedeni Iskaz interesa potrebno je dostaviti putem e-maila na adresu andreja.rosandic@aed.hr najkasnije do 31. svibnja 2006. godine do 15 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Andreji Rosandić, na gore navedeni e-mail ili telefonom na 01/4500-315.

PRILOG: Popis licenciranih mentora

Status licenciranih mentora znači da su mentori prošli program obuke Radne skupine za osiguranje kvalitete te da su pokazali predanost u provedbi treninga i mentorske podrške organizacijama u provedbi sustava osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije (SOKNO-a).
Mjesto #. Ime i prezime E-mail
RIJEKA 1. Bojana ćulum bculum@ffri.hr

2. Zvijezdana Schulz Vugrin zvijezdana@smart.hr

PULA 3. Rasti Nikolić rasti.nikolic@hi.htnet.hr

POREČ 4. Silvia Žufić szufic@zamir.net

PAZIN 5. Ranka Šepić rankasepic@yahoo.com

SPLIT 6. Đordana Barbarić dordanab@hotmail.com

7. Duška Milinković duska@udruga-mi.hr

8. Milan Bijelić milan.bijelic@ka.htnet.hr

OSIJEK 9. Lejla Šehić Relić program-potpore@centar-za-mir.hr

10. Sonja Stanić medijacija@centar-za-mir.hr
11. Nikoleta Poljak nikoleta@centar-za-mir.hr

12. Slavko Tušek slap@mail.inet.hr

13. Branka Kaselj brankak@centar-za-mir.hr

ZAGREB
14. Nataša Škrbić natasa.skrbic1@zg.htnet.hr

15. Gordana Forčić gordana@smart.hr
16. Slađana Novota sladana@smart.hr

17. Milan Ristić milan.ristic@zg.t-com.hr
18. Gordana Drakulić Ramač gordana.drakulic.ramac@zg.htnet.hr

19. Zvjezdana Batković zbatkovic@carebhc.org

20. Martina Stažnik martina@dimonline.hr

21. Ivet ćurlin ivetcurlin@yahoo.com


Više informacija o SOKNO-u: www.aed.hr

Pisane vijesti