Dani civilnoga društva 2016.: "Living together in our Europe"

Slika /slike/15_208-600x360-web-image-en-extra_large.jpg

Dani civilnog društva, održat će se od 31.5. do 1.6.2016. u Briselu, s fokusom na migracije te kako Europa može biti otvorenija i prilagođenija na strukturalne promjene u društvu.

Dani civilnoga društva (Civil Society Days) su simbol suradnje između EGSO-a i članova Liaison grupe koja predstavlja europske organizacije civilnoga društva i mreže. Ova inicijativa doprinosi potvrdi Europskog socijalnog i gospodarskog odbora kao posebnog partnera za organizacije i mreže na pitanjima od zajedničkog interesa.

Konferencija tematizira:
  • Između sigurnosti i slobode - društvena ravnoteža
  • Integracija i inkluzija
  • Odgovori na uzroke migracija

Više informacja o konferenciji možete pronaći na mrežnim stranicama EGSO-a.

Najave | Europski gospodarski i socijalni odbor