Dodijeljeno 7 ugovora za projekte iz ESF Poziva „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“

  • Slika /UserFiles/File/vijesti/Dodjela ugovora ESF Volont_26072017 VII.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dodijeljeni su ugovori iz područja volonterstva, vrijednosti 6,68 mil. kuna, financirani sredstvima ESF-a

Ugovori za sedam projekata ugovorenih iz Poziva „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“, dodijeljeni su 26. srpnja 2017.
Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne su vrijednosti više od 6,68 mil. kuna, financiraju se bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) i Državnog proračuna, a u sklopu prioriteta 4. Dobro upravljanje, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projekti će se provoditi u partnerstvu 7 udruga korisnica s još 9 udruga, 10 osnovnih i 5 srednjih škola, 1 ustanovom socijalne skrbi i 1 gradom.
U provedbi projektnih aktivnosti će sudjelovati 1.863 učenika osnovnih i srednjih škola, te je planiran angažman 642 volontera, koji će odraditi 23.429 volonterskih sati. S ovih sedam projekata će se, zajedno s 29 projekata ranije ugovorenih iz ovog Poziva, osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj. Do kraja kolovoza u planu je potpisivanje ugovora za posljednja dva projekta u sklopu ovog Poziva, čime će ukupna vrijednost svih 38 projekata iznositi više od 34 milijuna kuna.

Na dodjeli ugovora, koje su uručile Vesna Lendić Kasalo, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske kao posredničkog tijela razine 1, i Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, kao posredničkog tijela razine 2, istaknuto je kako se kroz projekte ističe važnost volonterstva i uključenost djece i mladih, posebno učenika osnovnih i srednjih škola, sve s ciljevima unaprjeđenja kapaciteta organizatora volontiranja u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa, i povećanja broja kvalitetnih i održivih volonterskih programa, kao i programa školskog volontiranja.

Pisane vijesti