Donesen novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Slika /dokumenti/fotkad.jpg

Novi Protokol obvezan i za udruge koje pružaju usluge ili provode programe i aktivnosti za djecu, odnosno pružaju smještaj za djecu

Novi Protokol određuje obveze za sve ustanove  koje pružaju usluge ili provode programe za djecu, u kojima se djeca nalaze na smještaju, odnosno za sve organizatore  aktivnosti za djecu poput igraonica, odmarališta, udruga, kampova za djecu, poslovnih subjekata i pravnih osoba u slučaju seksualnog nasilja. Prema Protokolu donesenom na sjednici Vlade održanoj 7. rujna 2023. godine uz senzibilizaciju i educiranje djelatnika o seksualnom nasilju  koje doživljavaju djeca i provođenje preventivnih programa, naglašava se važnost poduzimanja odgovarajućih mjera kojima bi se omogućilo otkrivanje i prijavljivanje seksualnog nasilja relevantnim institucijama. Naglašava se uspostavljanje, internim aktima, standarda i mehanizama zaštite djece kao i  izrada sigurnosno-zaštitnih programa, te propisivanje postupanja prema počinitelju seksualnog nasilja nad djecom.
Obavezna je i provjera postoje li zapreke za rad s djecom, prema članku 19.b Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), te drugih posebnih propisa koji se odnose na njihovo djelovanje, te pribavljanje odgovarajućeg uvjerenja iz kaznene evidencije kao i uvjerenja da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela koje predstavlja zapreku za rad.
Nakon prijave sumnje na  seksualno nasilje nad djetetom treba postupati sukladno odredbama Protokola, pružiti zaštitu i skrb u  ostvarivanju prava i dobrobiti djeteta u slučaju svih oblika seksualnog nasilja. Istodobno, nakon prijave nadležnim tijelima o svojim postupanjima obavijestiti pravobraniteljicu za djecu, nadležnog liječnika te ukoliko je riječ o djetetu s teškoćama u razvoju pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom.
 
Protokol je dostupan ovdje.

Pisane vijesti