Grad Kutina - poziv za prijavu projekata u okviru "programa gradske strategije za mlade"

Upravni odjel za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku samoupravu i upravu Grada Kutine je 15. lipnja 2007. godine objavio

POZIV ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE BITI FINANCIRANI IZ GRADSKOG PRORAČUNA SA STAVKA "PROGRAMI GRADSKE STRATEGIJE ZA MLADE"

Rok za prijavu projektnih prijedloga je do 02. srpnja 2007. godine.

Više informacija o natječaju te uvjetima prijave možete pronaći na internetskim stranicama Grada Kutine: www.kutina.hr

Pisane vijesti