Imenovanja predstavnika udruga u Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Poziv za predlaganje kandidata iz redova udruga u savjetodavno tijelo Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 

Sukladno odluci o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima (NN 42/2012 I 49/2015) Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina moli imenovanje dva predstavnika organizacija civilnoga društva u navedeni odbor. 


Molimo sve zainteresirane da do 03. svibnja 2016. putem obrazaca u privitku dostave prijedloge za članove Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima na adresu e-pošte nemanja.relic@udruge.vlada.hr O prijavljenim kandidatima, glasat će članovi Savjeta za razvoj civilnoga društva, a rezultati će biti objavljeni na web stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Obrazac - Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima

 

Pisane vijesti