Izmjene i dopune natječajne dokumentacije u sklopu Poziva "Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Dana 8. rujna, zbog veće jasnoće Uputa za prijavitelje, objavljujemo Izmjene i dopune natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa".

Opći cilj Poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj. Specifični ciljevi Poziva su:
1. Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa te
2. Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje.

Dostupan je i pročišćeni tekst Uputa za prijavitelje.

Pisane vijesti