Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/shutterstock_109545011_cr.jpg

Prijavite se i osvojite sredstva i podršku PR stručnjaka za promociju vaših projekata.

Tema poziva: „Solidarnost u zajednici“
Datum objave: 14. travnja 2017.
Rok za dostavu prijava: 15. svibnja 2017.


Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2017., a provode aktivnosti kojima se promiče kultura solidarnosti kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnoj zajednici, da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“.

Ovim Javnim pozivom želi se promovirati solidarnost kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnim sredinama koje poboljšavaju kvalitetu života i razinu društvenog kapitala poticanjem aktivnog građanstva, korištenjem potencijala u zajednici te doprinos pozitivnim promjenama usmjerenim na jačanje solidarnosti i zaštitu ljudskih prava.

Aktivnosti kojima će se putem Javnog poziva pružiti komunikacijska podrška moraju se provoditi u razdoblju između 1. rujna do 30. studenog 2017. godine, a udruge koje se prijavljuju na Javni pozivu moraju sudjelovati na Danima otvorenih vrata udruga 2017.
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), u suradnji s Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu te agencijama za odnose s javnošću (Dialog komunikacije d.o.o. i Prorsus komunikacije) dodijelit će dvjema udrugama stručnu komunikacijsku podršku savjetnika mentora za odnose s javnošću te studenata odnosa s javnošću u osmišljavanju i provedbi medijskih i komunikacijskih planova za promociju društveno korisnih aktivnosti koje provode udruge. Za svaku udrugu osigurana je stručna podrška i financiranje troškova izrade promotivnih materijala i oglašavanja društveno korisnog programa udruge. U sklopu Javnog poziva financirat će se aktivnosti promocije vidljivosti rada udruge u svrhu jačanja komunikacijskih kapaciteta udruge i promocije društveno korisnih aktivnosti.
Ured za udruge dodijelit će dvije financijske podrške u iznosu od po 25.000,00 kuna.
 
Kriteriji za dodjelu nagrade:
  • doprinos aktivnosti općem dobru
  • promicanje kulture solidarnosti
  • inovativnost planiranih aktivnosti
  • izvedivost i zaokruženost predloženog projekta
  • održivost projekta
  • udruga aktivno promovira svoje redovne aktivnosti u okviru manifestacije Dani otvorenih vrata udruga
 
Kada i kako se prijaviti?
Na Javni poziv prijavljuje se do zaključno 15. svibnja 2017. dostavom popunjenih obrazaca koji su sastavni dio Uputa za prijavitelje.

Upute za prijavitelje preuzmite ovdje.

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje.

Obrazac proračuna preuzmite ovdje.

Obrazac izjave o financiranim projektima preuzmite ovdje. 

 

Pisane vijesti