Javni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva organizacijama koje djeluju u području sporta

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Rok za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za područje sporta je 04. lipanj 2016.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 5. svibnja 2016. Javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova šestog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva, za razdoblje od 2016. do 2019. Javni poziv je bio otvoren do 20. svibnja 2016., a Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva sastalo se 25. svibnja 2016. te utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za 12 od 13 područja. Nije pristigla niti jedna kandidatura u  području sporta. Ured za udruge ponavlja javni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva za područje djelovanja: sport i poziva organizacije civilnoga društva iz područja sporta da u dodatnom roku od osam dana istaknu kandidate za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva.


Postupak za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva
 
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (Narodne novine br. 140/2009, 42/2012 i 61/2014.) a na temelju članka 22. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 5. srpnja 2013., kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:
 
  • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,
  • da nije dužnosnik političke stranke i
  • da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koje predstavlja.

Udruge i druge organizacije civilnog društva mogu isticati/predlagati kandidate isključivo za člana i zamjenika člana  iz područja u kojem djeluju. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta. Na obrascu za isticanje kandidata trebaju biti istaknuti kandidati i za člana i za zamjenika člana. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
Podatke o istaknutim kandidatima za člana Savjeta i zamjenika, udruge šalju preporučenom poštom Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:
  • popunjeni obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, dostupan na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,
  • Ispis iz Registra udruga (kao dokaz da je udruga upisana u Registar udruga, te da je uskladila statut sa Zakonom o udrugama , odnosno podnijela zahtjev za usklađivanjem, te da je osoba ovlaštena za zastupanje u mandatu), odnosno izvadak iz drugog matičnog registra u koji se upisuje organizacija civilnoga društva,
  • životopise kandidata za člana i zamjenika člana na standardiziranom obrascu, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske uz imena istaknutih kandidata za glasovanje,
  • pismo / pisma motivacije kandidata za člana i zamjenika člana (kandidat za člana i kandidat za zamjenika člana mogu napisati i potpisati zajedničko motivacijsko pismo ili svako svoje) s opisom načina komunikacije i informiranja svog područja u slučaju da bude izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,
  • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva kontinuirano najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva.
 
 Popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opatička 4,
10000 Zagreb
 
s napomenom ''ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA''.
 
U roku osam dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane pozivom za područje djelovanja sport.
 
Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama objavit će sve važeće i nevažeće kandidature te odrediti rok od 8 dana za prigovore. Nakon toga, objavit će sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima te pozvati udruge da daju svoj glas jednom kandidatu za člana i zamjenika člana Savjeta, istaknutom u području njihova djelovanja.  
 
Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Udruga može glasovati samo za kandidata i njegovog zamjenika istaknutog u području u kojem udruga djeluje, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.
 
U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove po područjima i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova po područjima djelovanja udruga te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu: nemanja.relic@udruge.vlada.hr

 
U nastavku se nalaze:
 

Pisane vijesti