Kandidati za članove/zamjenike članova iz reda udruga koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje u sedmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva

Slika /slike/logo, vizuali i sl/Savjet za razvoj CD.jpg

Rezultati glasovanja za članove Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2020. - 2023.

Temeljem Javnog poziva na glasovanje za kandidate za članove i  zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2020. – 2023., objavljenog 10. veljače 2020. na mrežnim stranicama Ureda za udruge, glasovati se moglo zaključno do 25. veljače 2020.
Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga sastalo se 9., 10. i 13. ožujka 2020. te je utvrdilo da je pristiglo ukupno 787 glasačkih listića od čega 663 važeća i 124 nevažećih.

Prema broju dobivenih glasova u 14 područja djelovanja organizacija civilnoga društva, Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva bit će predloženi kandidati koji su u pojedinom području dobili najveći broj glasova i to:


1. Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja
za članicu: Blaženka Sečkar
za zamjenicu članice: Marina Vojković
 
2. Djelovanje mladih
 
za člana: Sven Janovski
za zamjenika člana: Goran Jelenić
 
3. Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata
 
za člana: Josip Lucić
za zamjenika člana: Zvonko Sesar
 
4. Kultura
 
za člana: Domagoj Šavor
za zamjenicu Miljenka Buljević
 
5. Skrb o djeci
 
za članicu: Branka Mrzić Jagatić
za zamjenika članice: Boris Vujnović
 
6. Skrb o osobama s invaliditetom
 
za člana: Nikola Tadić
za zamjenicu člana: Kristina Peruničić
 
7. Socijalna skrb
 
za članicu: Štefica Karačić
za zamjenicu članice: Gordana Daniel
 
8. Sport
 
za članicu: Suzana Šop
za zamjenika članice: Marijo Možnik
 
9. Tehnička kultura:
 
za člana: Hrvoje Nekić
za zamjenika člana: Željko Krnjajić
 
10. Zaštita i promicanje ljudskih prava:
 
za člana: Ivan Novosel
za zamjenicu člana: Sara Lalić
 
11. Zaštita okoliša i održivi razvoj
 
za članicu: Željka Leljak Gracin
za zamjenicu članice: Iris Beneš
 
12. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja
 
za člana: Danko Relić
za zamjenika člana: Ino Kermc
 
13. Zaštita potrošača
 
za članicu: Sanja Keretić
za zamjenicu članice: Tanja Popović Filipović
 
14. Turizam
 
za članicu: Mihaela Turniški
za zamjenicu članice: Ivana Rušin Gligorić
 
 
Zbog nepoštivanja pravila o glasovanju Povjerenstvo je ukupno 124 glasačka listića ocijenilo nevažećima zbog slijedećih razloga:
 
  • 12 udruga glasovalo je u dva ili više područja (dostavilo je dva ili više glasačkih listića) i iz tih razloga svi glasački listići tih udruga – ukupno 33 ocijenjeni su nevažećim,
  • 27 udruga nije dostavilo valjani glasački listić,
  • 20 glasačkih listića dostavljeno je bez ispisa iz Registra udruga,
  • 17 glasačkih listića potpisano je od strane osoba koje nisu ovlaštene za zastupanje, to jest udruge koje su dostavile glasački listić nemaju osobe ovlaštene za zastupanje koje su u mandatu
  • na 12 glasačkih listića nije zaokružen niti jedan kandidat/zamjenik,
  • kod 10 udruge koje su dostavile glasački listić iz statuta nije razvidno da djeluju u području u kojem su glasovale,
  • 2 glasačka listića pristigla su izvan roka,
  • 2 glasačka listića nisu ovjerena pečatom udruge,
  • Jedna udruga dostavila je 2 istovjetna glasačka listića pri čemu je jedan proglašen nevažećim
 
Lista sa svim kandidatima te brojem dobivenih glasova i brojem nevažećih glasačkih listića po područjima
 
Postupku glasovanja prethodio je postupak isticanja kandidata. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 26. studenoga 2019. Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u sedmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva, koji je bio otvoren do 15. siječnja 2020.
Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga sastalo se 28. siječnja 2020. te utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za svih 14 područja.
Ured za udruge je 30. siječnja 2020. objavio privremenu listu važećih kandidatura te listu nevažećih kandidatura nakon čega je počeo teći rok od 8 dana za prigovore na privremenu listu važećih kandidatura. Nije zaprimljen niti jedan prigovor.
 
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u postupku kandidiranja i/ili postupku glasovanja za članove Savjeta i time pridonijeli demokratičnosti i transparentnosti rada Savjeta za razvoj civilnoga društva u sljedećem sazivu.

Pisane vijesti