Nacionalno online predstavljanje CERV programa

Slika /slike/CERV/20211221_105857.jpg
Ured za udruge, kao Kontakt točka programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) predstavio je putem interneta danas mogućnosti financiranja za neprofitni i javni sektor kroz program Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) putem internetskog događanja.
 
Nakon uvodnih riječi Helene Beus, ravnateljice Ureda za udruge, Željka Markulin predstavila je ključne elemente CERV programa, njegovu svrhu i ciljeve te 4 tematske cjeline (Vrijednosti Unije; Jednakost, prava i rodna ravnopravnost; Uključenost i sudjelovanje građana; i Daphne - borba protiv svih oblika nasilja). Ukratko je predstavila i portal Funding & Tender Opportunities, na kojemu se objavljuju pojedini pozivi, način prijave na pojedine natječaje te trenutno otvorene pozive na podnošenje projektnih prijedloga. Gđa Markulin je podsjetila da je u svojstvu kontakt točke CERV programa, Ured za udruge Vlade RH zadužen za informiranje i educiranje o Programu, jačanje njegove vidljivosti u Republici Hrvatskoj te pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata.

Prezentaciju možete preuzeti OVDJE.
 
U drugom dijelu događanja održana je panel rasprava CERV program - ulaganje u temelje EU, u kojoj su sudjelovali Tatjana Vlašić, zamjenica pučke pravobraniteljice, Snježana Vasiljević, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Ivan Novosel, programski direktor Kuće ljudskih prava, uz moderaciju Saše Šegrt iz Ureda za udruge.
 
Panelisti su iz svoje perspektive ocijenili aktualno stanje u Hrvatskoj u područjima koja su u središtu CERV programa. Tatjana Vlašić istaknula je kako su glavna područja zbog kojih se ljudi obraćaju Uredu pravobraniteljice problemi s područjem pravosuđa, zdravstva, radnih odnosa i diskriminacije. U posljednje vrijeme zabilježen je porast govora mržnje, kao i napadi na novinare, liječnike. Kao osobit problem navela je nedostatak javnih politika i strateških dokumenata u područjima promicanja ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.
 
Ivan Novosel je govorio o trendu stagnacije u području ljudskih prava u Hrvatskoj, te najosjetljivijim skupinama koje se susreću s ozbiljnim poteškoćama u ostvarivanju socijalnih i ekonomskih prava, osobito u ruralnim područjima. Govorio je i o problemima nedostupnosti usluga dostupnih djeci, osobama s invaliditetom.
 
Snježana Vasiljević složila se s ocjenom o stagnaciji, pa čak nazadovanju u području zaštite ljudskih prava, i fokusirala se na problem raskoraka između zakona i njihove primjene u praksi. Premda su različite direktive o ravnopravnosti spolova transponirane u hrvatsko zakonodavstvo, u praksi se često srećemo s nejednakošću i diskriminacijom, i ocijenila kako će taj proces trajati još barem desetak godina.
 
Svi panelisti istaknuli su da su uslijed pandemije i potresa, oni ranjivi postali još ranjiviji, a kao potencijalna područja na kojima bi se u okviru CERV programa moglo raditi na unapređenju stanja ljudskih prava i antidiskriminacije, istaknuli su potrebu za ciljanim i kontinuiranim edukacijama, jačanjem kapaciteta različitih javnih tijela, te prenošenjem dobre prakse iz drugih zemalja.
 
Panel je završen željama da CERV program postane kamen zamašnjak koji će omogućiti ublažavanje prepoznatih problema, odnosno ostvarivanje vidljivih pozitivnih promjena.
 
Snimku događanja možete pogledati OVDJE .
 

Pisane vijesti | Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)