Najava radionice "Modeli suradnje javne uprave i civilnog društva u pripremi, provedbi, praćenju i vrednovanju javnih politika"

Slika /pics/1. pravo na pristup.jpg

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 14. lipnja 2019. godine u Državnoj školi za javnu upravu održava radionicu "Modeli suradnje javne uprave i civilnoga društva u pripremi, provedbi, praćenju i vrednovanju javnih politika".

"Modeli suradnje javne uprave i civilnoga društva u pripremi, provedbi, praćenju i vrednovanju javnih politika" jednodnevna je radionica u trajanju od 8 trening sati.

Radionica je prije svega namijenjena službenicima koji u svakodnevnom radu surađuju s udrugama i ostalim organizacijama civilnoga društva te službenicima koji rade na pripremi i provedbi strateških dokumenata i pripremi propisa, a potom i djelatnicima ureda državne uprave u županijama koji rade na poslovima registracije udruga te primjeni drugih propisa koji reguliraju djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnoga društva. Radionica je također namijenjena i državnim službenicima koji rade na izradi i praćenju provedbe strateško-planskih dokumenata koji žele biti educirani o javnim politikama, procesu kreiranja i praćenja provedbe strateško-planskih dokumenta te komuniciranju rezultata praćenja provedbe.

Svrha radionice je upoznavanje polaznika s međunarodnim i domaćim standardima i modelima suradnje javne uprave i civilnoga društva u pripremi, provedbi, praćenju i vrednovanju javnih politika, dobiti teorijski uvod u javne politike, prikazati glavne komponente u procesu kreiranja i praćenja provedbe strateško-planskih dokumenta te komunikacijske tehnike praćenja provedbe prema javnosti, ključnim dionicima i medijima. Polaznici će osvijestiti mogućnosti i izazove suradnje s organizacijama civilnoga društva na svim razinama javne uprave.

Prijave na radionicu zaprimaju se registriranjem, odnosno prijavom u sustav Državne škole za javnu upravu.
 
Zainteresirane pozivamo da svoje mjesto rezerviraju što prije zbog velikog interesa. 

Najave