Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava "Podrška programima OCD-a aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije"

U sklopu IV. Komponente programa IPA "Razvoj ljudskih potencijala", prioritetna os 5: Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje, mjera 5.2. Jačanje uloge organizacija civilnoga društva za društvenoekonomski rast i razvoj demokracije, objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (grant shema) "Podrška programima OCD-a aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije". Od 2012. godine, Ured za udruge djeluje kao posredničko tijelo prve razine (linijsko ministarstvo) unutar operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“, dok je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva ugovorno tijelo, odnosno, posredničko tijelo druge razine.

Smjernice za prijavitelje kao i cjelokupna natječajna dokumentacija za dodjelu bespovratnih sredstava dostupna je ovdje.

Rok za podnošenje sažetaka projektnih prijedloga je 12. srpnja 2013. godine

 Pisane vijesti