Obavijest o Izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

Slika /slike/shutterstock_160828382_cr.jpg

Ministarstvo financija dostavlja obavijest vezanu za financijske izvještaje neprofitnih organizacija.

Sukladno zaključku Zapisnika s 209. sjednice Gospodarsko - socijalnog vijeća, održane 10. travnja 2017. u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, te dogovora sa sastanka održanog 9. lipnja 2017. u Ministarstvu financija s Državnim zavodom za statistiku i socijalnim partnerima, a vezano uz mogućnost ukidanja tromjesečnih financijskih izvještaja za neprofitne organizacije, Ministarstvo financija obavještava sljedeće: 

Izmjenom i dopunom Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 67/17), ukinuta je obaveza izvještavanja za neprofitne organizacije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna, počevši sa Skraćenim izvještajem o primicima i izdacima na Obrascu: S-PR-RAS-NPF za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017.

Pisane vijesti