Obavijest o ukidanju obustave Poziva UP.04.2.1.08 ''Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika''

Sadržaj

Pitanje pristiglo nakon ukidanja obustave
Objava

25.06.2020.

Ured za suzbijanje zlouporabu droga