Objavljena nova verzija Priručnika za postupanje u primjeni Uredbe o financiranju udruga

Slika /slike/fotkaPrirucnik.jpg

Na temelju dvogodišnje evaluacije neposredne primjene Uredbe i prikupljanjem iskustava obveznika primjene Uredbe u postupanju po Priručniku, ustanovili smo potrebu revizije i objave nove verzije Priručnika koju možete preuzeti ovdje

Shodno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u svibnju 2015. godine objavio je Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe kao detaljnu uputu tijelima državne, regionalne i lokalne uprave, Vladinim uredima i tijelima, kao i drugim javnim institucijama koje dodjeljuju financijske i nefinancijske podrške iz javnih izvora za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Na temelju dvogodišnje evaluacije neposredne primjene Uredbe i prikupljanjem iskustava obveznika primjene Uredbe u postupanju po Priručniku, ustanovili smo potrebu revizije i objave nove verzije Priručnika.
Struktura Priručnika slijedi temeljne standarde planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja financiranja koje propisuje Uredba nastojeći dati još više konkretnih primjera i pojašnjenja iz prakse.

Sastavni dio Priručnika su prilozi s obrascima dokumentacije koji su se pokazali kao korisna podloga u projektiranju natječaja kako na nacionalnoj tako i na regionalnim i lokalnim razinama. Napominjemo kako su priloženi obrasci samo ogledni primjeri koje dajemo na korištenje i prilagodbu svakom davatelju financijskih sredstava, sukladno kriteriju proporcionalnosti.

U ovoj verziji Priručnika posebno smo pripremili paket natječajne dokumentacije za financiranje programa javnih potreba na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koju smo uz minimalne preinake gotovo u potpunosti preuzeli od Grada Zaprešića, primjera dobre prakse u primjeni Uredbe na lokalnoj razini. Ova verzija Priručnika također nudi paket natječajne dokumentacije za javna trgovačka društva koju mogu koristiti kada dodjeljuju sredstva putem donacija ili kada sklapaju sponzorske ugovore s organizacijama civilnoga društva. U pripremi je i ogledni primjer natječajne dokumentacije za sportske zajednice koja će u najskorije vrijeme biti objavljena zajedno s obrascima u nastavku.

Tim Ureda za udruge i dalje stoji na raspolaganju za pružanje tehničke podrške svim davateljima financijskih sredstava projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva te vas pozivamo da nam se javljate sa svim upitima oko primjene Uredbe u konkretnim slučajevima, kao i s prijedlozima natječajne dokumentacije koju ćemo rado prokomentirati i doraditi u suradnji s davateljem sredstava.

Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Obrasci uz Priručnik:

Ogledni obrazac temeljnog dokumenta za raspisivanje i provedbu javnog natječaja – pravilnik o financiranju javnih potreba
Ogledni obrazac temeljnog dokumenta za raspisivanje i provedbu javnog natječaja – odluka o načinu raspodjele sredstava
Ogledni obrazac za godišnji plan natječaja
Ogledni obrazac teksta javnog natječaja
Ogledni obrazac uputa za prijavitelje
Ogledni obrazac Poslovnika povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja
Ogledni obrazac za procjenu kandidata za povjerenstvo
Ogledni obrazac baze ocjenjivača
Ogledni obrazac Poslovnika povjerenstva za ocjenjivanje
Ogledni obrazac izjave o nepristranosti i povjerljivosti
Ogledni obrazac sporazuma za podugovaranje provedbe svih ili pojedinih elemenata postupka financiranja
 
Ogledni obrazac opisa programa ili projekta
Ogledni obrazac proračuna programa ili projekta
Ogledni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Ogledni obrazac izjave o partnerstvu
Ogledni obrazac životopisa
Ogledni obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi programa ili projekta
Ogledni obrazac izjave o financiranim projektima
Ogledni obrazac izjave izvoditelja aktivnosti
Ogledni obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijava
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Ogledni primjer pisma neuspješnim prijaviteljima
Ogledni primjer pisma prijaviteljima na rezervnoj listi
 
Ogledni obrazac za provedbu terenskog posjeta
Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta
Ogledni obrazac financijskog izvještaja projekta
Ogledni obrazac zahtjeva za isplatu sredstava
 
Ogledni obrazac za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu JLPS-a
 
Paket natječajne dokumentacije za program javnih potreba
 
Paket natječajne dokumentacije za javna trgovačka društva

Pisane vijesti

Dokumenti