Odluka o financiranju projekata – Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije

Slika /slike/Švicarci 36/PC5A1607.jpg

Odluka o financiranju donosi se za Grupu 1, u okviru 2. roka za prijavu projekata. 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u postupku odabira projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“ – Grupa 1 (rok za prijavu 10. prosinca 2018. godine), nakon provedenog postupka ocjenjivanja i odabira projekata, donosi 1. Odluku o financiranju 9 projekata u ukupnom iznosu 3.845.814,15 kuna.

Odluku o financiranju možete pronaći ovdje.
 
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Ured za udruge Vlade RH zaključit će ugovore s budućim korisnicima projekata. 

Pisane vijesti | Švicarsko-hrvatski program suradnje