Odobrene 22 prijave za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Slika /slike/financiranje.jpg

Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od
208.594,94 eura i 72.839,05 kuna.


Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu, donesena je četvrta  Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2020. godinu.
 
Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju 29. kolovoza do 30. listopada 2020., a udovoljavaju Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od  208.594,94 eura i  72.839,05 kuna. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci.

Pisane vijesti