Odobreno je 16 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Slika /slike/financiranje.jpg

Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 110.318,31 eura i 113.106,78 kuna.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu, donesena je druga  Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2020. godinu.
 
Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju 1. svibnja  do 30. lipnja 2020., a udovoljavaju Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od  110.318,31 eura i 113.106,78 kuna. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci.
 

Pisane vijesti