Odobreno je 20 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Slika /slike/financiranje.jpg

Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 189.135,14 eura i 239.463,45 kuna.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu, donesena je treća  Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2019. godinu.
 
Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju od 12. rujna do 22. listopada 2019., a udovoljavaju Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 189.135,14 eura i 239.463,45 kuna. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci.

Pisane vijesti