Odobreno je 28 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Slika /slike/financiranje.jpg

Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 200.504,97 eura i 625.135,38 kuna.


Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu, donesena je druga  Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2019. godinu.
 
Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju od 29. travnja do 27. lipnja 2019., a udovoljavaju Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 200.504,97 eura i 625.135,38  kuna. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci.

 

Pisane vijesti