Održan prvi edukacijski seminar za buduće evaluatore

U skladu sa svojim zadaćama na provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011. u području praćenja i poticanja razvitka sustava financiranja organizacija civilnog društva te koordinacije rada državnih i lokalnih tijela uprave u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem suradnje s nevladinim i neprofitnim sektorom u RH, Ured za udruge započeo je trogodišnji program (u razdoblju listopad 2008. - listopad 2011.) kojem je svrha uspostaviti, odnosno unaprijediti sustav praćenja i vrednovanja rezultata projekata i programa OCD financiranih iz državnog proračuna.
 
Na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u programu izobrazbe stručnjaka/stručnjakinja za vrednovanje natječaja tijela državne uprave te projekata i programa organizacija civilnog društva financiranih iz sredstava državnog proračuna koji je Ured za udruge objavio u srpnju ove godine na svojoj internetskoj stranici, javilo se više od 130 zainteresiranih. Početkom listopada održan je prvi edukacijski seminar. Prvi dio seminara bio je namijenjen zaposlenicima tijela državne uprave, koji rade na poslovima dodjele financijskih potpora organizacijama civilnoga društva, kako bi se raspravili aktualni problemi i pokušalo iznaći rješenja za potrebe tih tijela u ovome području. Drugi dio bio je namijenjen za tridesetak stručnjaka i stručnjakinja, na kojem je naglasak bio na pregledu dosadašnjih iskustava, kako domaćih tako i međunarodnih, u području praćenja i vrednovanja provedbe projekata organizacija civilnoga društva.
 
Ured za udruge trenutno provodi analizu potreba tijela državne uprave za vanjskom stručnom potporom u području praćenja i vrednovanja natječaja, programa i projekata organizacija civilnog društva koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću. Na temelju rezultata navedene analize, krenut će se u finalizaciju uspostave sustava vrednovanja natječaja tijela državne uprave te programa i projekata civilnog društva financiranih iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću.Pisane vijesti