Održan sinergijski sastanak s korisnicima projekata usmjerenima zaštiti i očuvanju prirode

  • Slika /UserFiles/File/vijesti/DSC_0022.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Naglasak sastanka bio je na predstavljanju rezultata projekata kako bi se postigao sinergijski učinak s ciljem osiguranja održivosti projekata, a predstavljene su i mogućnosti financiranja iz operativnih programa Konkurentnost i kohezija i Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

U Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske (UZUVRH) 30. ožujka 2016. održan je sastanak s predstavnicima 7 organizacija korisnica i partnera projekata iz programa IPA 2011 „Potpora organizacijama civilnoga društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna područja NATURA 2000“, kako bi razmijenili iskustva stečena kroz provedbu ovih šest projekata. Poseban naglasak sastanka bio je na predstavljanju rezultata projekata kako bi se postigao sinergijski učinak s ciljem osiguranja održivosti projekata. Sudionici sastanka prepoznali su prilike za umnožavanje rezultata projekata kao i mogućnosti korištenja inovativnih metoda rada koje su njihovi kolege koristili u postizanju projektnih ciljeva. Također, na sastanku su uočene mogućnosti stvaranja novih partnerstava i razvoja projektnih ideja u okviru zaštite prirode.
Predstavnica Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP) Tamara Čimbora-Zovko predstavila je mogućnosti financiranja projekata usmjerenih zaštiti okoliša i prirode iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj), dok je sudionike sastanka Stela Fišer Marković iz UZUVRH upoznala i s natječajima koje za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 planira objaviti Ured za udruge.

Prezentacije projekata:

Poplavno područje rijeke Save – susret kulture i prirode (Sava kultura Natura); korisnik: Zelena akcija – Prijatelji zemlje Hrvatska, Zagreb

Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji – Priroda Dalmacije; korisnik: Udruga Sunce, Split

Pogled u divljinu: izgradnja kapaciteta za održivo korištenje i praćenje sastavnica prirode; korisnik: Udruga BIOM, Zagreb

Partnerstvo za održivo korištenje zajedničkih morskih resursa – Partnerstvo za more; korisnik: Institut Plavi svijet, Veli Lošinj

Oživljavanje lokalnih tradicijskih praksi održivog korištenja prirodnih resursa otoka Murtera i njegove prirodne regije – Oživi održi otok!; korisnik: Udruga Argonauta, Murter

KUPA NATURA – živjeti i održavati prirodnu dobrobit Kupe od izvora do ušća; korisnik: Društvo Zvono uz Kupu, Karlovac


Prezentacija MZOIP


Prezentacija UZUVRH


Ovo događanje organizirano je u sklopu projekta „Potpora Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske u provedbi Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala“ (ugovor br. HR.4.1.03-005), ukupne vrijednosti 857.264,00 kuna. Projekt je ugovoren u sklopu natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava „Potpora Operativnoj strukturi Razvoj ljudskih potencijala“ (poziv br. HR.4.1.03) koji je financiran sredstvima Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., prioritetne osi 4 – Tehnička pomoć.

Pisane vijesti