Održana 7. sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva

Savjet za razvoj civilnoga društva održao je svoju 7. sjednicu u petak, 3. listopada 2014., u zgradi Vlade Republike Hrvatske.

Predstavnici projekta BIZimpact, financiranog u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost, predstavili su sustav za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata, koji bi nakon dodatnog razvoja postao zajednički internetski sustav za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u sklopu mrežne stranice gov.hr. ​​
 
Također, veliku pažnju pobudila je rasprava o godišnjem planu natječaja za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2015. Članovi Savjeta istaknuli su potrebu integralnog planiranja na razini svih javnih davatelja financijskih sredstava za projekte i programe organizacija civilnoga društva, vodeći računa o različitim izvorima sredstava (državni proračun, dio sredstava od igara na sreću, fondovi Europske unije).
 
Bilo je riječi i o prijedlogu nove klasifikacije udruga u Registru udruga. Naime, nakon stupanja na snagu novog Zakona o udrugama 1. listopada 2014., potrebno je donijeti novi Pravilnik o Registru udruga, a njegov sastavni dio biti će i spomenuta klasifikacija udruga.
 
I na ovoj sjednici sudjelovali su članovi Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, kako bi prenijeli informacije sa sjednica u Bruxellesu te iznašli i ostvarili najpovoljniji način obostranog  informiranja, odnosno kako bi se postigla veća informiranost članova EGSO-a o nacionalnim interesima po pojedinim temama o kojima se raspravlja, te osigurao učinkovit protok informacija prema zainteresiranoj javnosti od strane članova EGSO-a.
  
Detaljnije o sadržaju 7. sjednice Savjeta bit će objavljeno u vidu bilješke na podstranicama Savjeta za razvoj civilnoga društva.
 


Pisane vijesti