Održana konferencija „Potencijali financiranja iz javnih izvora za održivost organizacija civilnoga društva“ u Mavrovu, Makedonija

  • Slika /slike/IMG_6557.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U organizaciji TACSO Ureda u Makedoniji i CNVOS - Centra za informiranje, sudjelovanje i razvoj nevladinih organizacija iz Slovenije, 8. i 9. studenoga 2016. u Mavrovu u Makedoniji održana je konferencija „Potencijali financiranja iz javnih izvora za održivost organizacija civilnoga društva“

Na konferenciji su sudjelovali i Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnatelja Ureda za udruge te Luka Kevešević, viši stručni savjetnik.
 
Predstavljena su iskustva Slovenije, Makedonije, Kosova i Hrvatske u financiranju programa i projekata organizacija civilnoga društva iz javnih izvora. Sudionicima je predstavljena i komparativna analiza koju je izradio CNOVS  o usporedbi načina financiranja iz javnih izvora s iskustvima i usporedbom ostalih zemalja jugoistočne Europe.
 
Vesna Lendić Kasalo predstavila je sudionicima konferencije hrvatska iskustva u području financiranja programa i projekata organizacija civilnoga društva iz javnih izvora.
 

Pisane vijesti