Održana sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

U srijedu 13. ožujka 2013. u zgradi Vlade održana je 6. sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

U radu Savjeta sudjeluju predstavnici nadležnih državnih tijela, jedinica lokalne i područne samouprave, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija. Zadaća je Savjeta praćenje izvršavanja mjera i aktivnosti zacrtanih Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj usvojenog na sjednici Vlade 5. travnja 2012.

Gotovo godinu dana od usvajanja Akcijskog plana u fokusu su interesa članova Savjeta bila dosadašnja postignuća, ali i planirane aktivnosti na provedbi mjera u sljedećim mjesecima.
Dnevni red sjednice je bio:
 
1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast
2. Napredak u izvršavanju mjera Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstva za otvorenu vlast
3. Razvoj zajedničke e-infrastrukture državnih tijela za otvorenu vlast:
  • Izrada središnjeg državnog portala
  • Pilot projekt sustava za osobni korisnički pristup građana javnoj upravi
  • Jedinstveni portal za objavu informacija javnog sektora
4. Priprema konferencije na temu otvorene vlasti i rezultata provedbe Akcijskog plana u prvoj godini
5. Razno
 
Istaknuta su velika očekivanja od novih projekata razvoja zajedničke e-infrastrukture za sva državna tijela, pogotovo u odnosu na poboljšanje pružanja javnih usluga građanima, veću transparentnost rada javne uprave, boju komunikaciju sa zainteresiranom javnošću kod donošenja novih propisa, ali i općenito veću otvorenost i dostupnost podataka kojima raspolaže javni sektor, a čijim bi se ponovnim korištenjem mogle stvoriti nove ekonomske vrijednosti.
 
Najavljena je i organizacija konferencije na temu otvorenosti vlasti i dostupnosti podataka javnog sektora početkom svibnja 2013. u svrhu povezivanja šireg kruga aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora u provedbi mjera postojećeg te početka pripreme novog Akcijskog plana.

 Pisane vijesti | Partnerstvo za otvorenu vlast