Održani Info dani 2012.

 
  
U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a u suradnji s tijelima državne uprave, uredima Vlade RH te javnim institucijama – davateljima financijskih potpora – 27. i 28. ožujka 2012. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta održani su Info dani o natječajima za potpore projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu. Treću godinu zaredom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječaji koje će ministarstva, Vladini uredi, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisivati u 2012. za financiranje projekata i programa udruga. I ove godine organizacije civilnoga društva iskazale su vrlo velik interes za ovo događanje, kojem je prisustvovalo više od 250 sudionika iz više od 200 udruga i zaklada, te se ovim putem svim sudionicima zahvaljujemo na iskazanom interesu, a svima onima kojima smo, zbog prostornih ograničenja, morali otkazati prijave zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju. Sve prezentacije i ostale materijale s Info dana, kao i pitanja i odgovore, možete pronaći u nastavku.
 
27. ožujka 2012.
U uvodnom obraćanju sudionicima Info dana, v.d. ravnatelj Ureda za udruge dr.sc. Igor Vidačak, zahvalio se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na domaćinstvu Info dana koje se proteže već drugu godinu zaredom. Napomenuo je kako je svrha Info dana prezentirati planove i prioritete financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću u 2012., ali i omogućiti priliku za dijalog o tome da li kroz planirane natječaje pogađamo potrebe na terenu i koje su mogućnosti za unaprjeđenje te je pozvao prisutne na intenzivniju komunikaciju s tijelima državne uprave, ne samo na Info danima, već tijekom čitave godine. G. Vidačak pojasnio je kako su natječaji, koji će biti predstavljeni kroz sljedeća dva dana, instrument za provedbu javnih politika resornih ministarstava, a Info dani trebaju poslužiti za predstavljanje strateških problema koje davatelji financijskih potpora žele rješavati putem suradnje s organizacijama civilnoga društva. Javno financiranje udruga mogućnost je, a ne pravo i obveza, a autonomija organizacija civilnoga društva podrazumijeva diverzifikaciju izvora financiranja. Zbog toga, natječaji moraju omogućiti jednak pristup svim organizacijama prema unaprijed poznatim kriterijima, a nakon ugovoranja projekata i programa, prilikom praćenja i vrednovanja, treba se voditi načelom proporcionalnosti u odnosu na dodijeljeni iznos prilikom postavljanja zahtjeva za izvještavanjem.
 
Također, g. Vidačak spomenuo je aktualnu javnu raspravu oko izmjena i dopuna Zakona o udrugama te najavio početak široke rasprave oko novog nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, započete na prošlogodišnjim Danima udruga, a koja će kuliminirati na predstojećim Danima udruga koji se planiraju u razdoblju od 24. do 26. svibnja 2012. Napomenuvši kako su okolnosti u kojima se odvijaju ovogodišnji Info dani specifični i zahtjevniji nego inače, u kontekstu aktualnog ustrojavanja resornih tijela, g. Vidačak se zahvalio svim predstavnicima davatelja financijskih potpora što su ovo događanje postavili kao prioritet i odazvali se pozivu na sudjelovanje, a svim predstavnicima organizacija civilnoga društva zaželio je puno sreće na predstojećim natječajima.
 
Ispred Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta sudionicima se obratila pomoćnica ministra, gđa Ankica Nježić, pozdravivši sudionike Info dana u ime ministra, doc. dr. sc. Željka Jovanovića, te u svoje osobno ime. Izrazivši zadovoljstvo što se Info dani i ove godine održavaju u prostorima Ministarstva, gđa Nježić je istaknula važnost organizacija civilnoga društva u stvaranju javnih politika kao dodane vrijednosti demokratizacije cjelokupnog društva. Na kraju svog uvodnog obraćanja, sudionicima je zaželjela uspješan rad i još jednom izrazila dobrodošlicu.
 
Moderatorica Info dana bila je gđa Vesna Lendić Kasalo, načelnica Odjela za strateško planiranje, programiranje i informiranje u Uredu za udruge. Prije početka samih izlaganja, predstavila je program dvodnevnog događanja, napomenuvši kako veliki odaziv od strane organizacija civilnoga društva ohrabruje, ali i obvezuje sve izlagače i organizatore.
 
Zaštita i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, ravnopravnosti spolova te pružanje besplatne pravne pomoći
 
URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE:
Natječaj za financijsku potporu projektima organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u okviru raspoloživih sredstava iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2012. godinu
 
Kontakt: Ines Loknar Mijatović
                iloknar@ljudskaprava-vladarh.hr
                tel: 01/4877-660
 
Ines Loknar Mijatović ispred Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske svoje predstavljanje započela je napomenom o promjeni u ustroju Ureda za ljudska prava i Ureda za nacionalne manjine, koji su trenutno u procesu spajanja. Predstavila je natječaj koji je dosada bio u nadležnosti Ureda za ljudska prava istaknuvši kako, za razliku od prethodnih godina, on još nije raspisan, a njegovo objavljivanje očekuje se krajem travnja (ne prije 20. travnja 2012). Ukupna vrijednost natječaja iznosit će minimalno 700.000,00 kuna, a broj prioriteta unutar natječaja ponovno će biti velik, što ima svojih dobrih, ali i loših strana. Naime, prioriteti natječaja odražavaju obveze Ureda u različitim javnim politikama, ali i teme koje ponekad nisu kvalitetno pokrivene tim strateškim dokumentima, kao što je to slučaj za zaštitom beskućnika ili promoviranjem nenasilja na sportskim događanjima. Detalji o načinu prijave bit će objavljeni s tekstom natječaja na mrežnim stranicama Ureda, a gđa Loknar Mijatović uputila je zainteresirane da prate promjene vezane uz već spomenutu integraciju dvaju Ureda kako ne bi propustili i eventualne promjene vezane uz kontakt podatke. Na samome kraju izlaganja, najavljen je i natječaj u sklopu EU programa PROGRESS, kojeg raspisuje Europska komisija, a Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina djeluje kao kontakt-točka u Republici Hrvatskoj. Napomenuvši kako će detalji o ovome natječaju biti poznati tijekom travnja ili svibnja, gđa Loknar Mijatović istaknula je kako organizacije koje se žele javiti na ovaj natječaj trebaju prethodno pribaviti potporu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Prezentaciju natječaja, s detaljnim informacijama o njegovim prioritetima, možete preuzeti ovdje.
 
Pitanja:
 
Vezano za spomenutu potporu Ureda u slučaju javljanja na PROGRESS natječaj, možete li dodatno opisati formu i način dobivanja takve potpore?
 
U slučaju da se planirate javiti na PROGRESS natječaj, potrebno je prethodno Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina poslati iskaz interesa. Na temelju njega, Ured će provjeriti djelatnost i aktivnosti organizacije te dati pisani dokument potpore prije nego se dokumentacija pošalje u Europsku komisiju. Međutim, dok Komisija ne objavi natječaj ne možemo govoriti o uvjetima i proceduri. Ovo je samo najava za taj natječaj.
 

Natječaj usmjeren očuvanju tradicijske kulture Roma u 2012.

Kontakt: Diana Eterović-Rusmir
                Diana.EterovicRusmir@vlada.hr
                tel: 01/4569-358
 
Načelnica Odjela za provedbu nacionalnih programa i projekata za nacionalne manjine u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gđa Diana Eterović-Rusmir, predstavila je natječaj koji se jednom godišnje raspisuje u svrhu potpore udrugama u području očuvanja tradicijske kulture Roma. U ovoj godini natječaj se planira za rujan, a njegova ukupna vrijednost iznosit će 200.000,00 kuna. Obrasci za prijavu biti će objavljeni na mrežnim stranicama Ureda, a kao i svake godine, biti će poslani i na adrese romskih udruga u kulturi. Više o samim kriterijima za dobivanje financijskih sredstava unutar ovog natječaja možete pronaći u letku kojeg je Ured pripremio za ovu namjenu. 
 

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE:

Javni poziv nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja: informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske 

Kontakt: Tibor Varga
                savjet.nac.manjine@vlada.hr
   
Savjet za nacionalne manjine svoj Javni poziv raspisuje krajem svake godine za potpore koje dodjeljuje u idućoj. Naglasivši kako je i nova Vlada prepoznala značaj ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, obzirom da su sredstva ostala na gotovo istoj razini kao i prethodnih godina, g. Varga je ukratko predstavio rezultate programa financiranja u protekloj godini. Utrošena sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. putem Savjeta za nacionalne manjine iznosila su 41.137.516,24 kuna, a uštede i obustave isplate udrugama koje nisu u cjelosti ispunile svoje obaveze iznose 131.401,76 kuna. Objavljivanje Javnog poziva za 2013. očekuje se početkom studenoga ove godine. Prijavni obrasci, obrasci za izvještavanje kao i ostale informacije bit će objavljene na mrežnim stranicama Savjeta, a kriterije za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina možete preuzeti ovdje.
 
 
URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE:
Natječaj “Upoznavanje javnosti u ruralnim područjima sa Zakonom o ravnopravnosti spolova”
 
Kontakt: Tamara Šterk
                Tamara.Sterk@vlada.hr
                tel: 01/6303-090
 
Gđa Tamara Šterk, savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova, iznijela je osnovne odrednice natječaja namijenjenog manjim udrugama koje djeluju u ruralnim sredinama, napomenuvši kako je ideja za ovakav fokus natječaja proistekla iz istraživanja koje je Ured proveo tijekom 2009., a čiji su rezultati pokazali kako stanovništvo ruralnih sredina najmanje poznaje zakonodavstvo u području antidiskriminacije. Natječaj je objavljen 22. ožujka i otvoren je do 23. travnja, a ukupna vrijednost natječaja iznosi 200.000,00 kuna. Odobrit će se maksimalno 10 potpora, a trajanje projekta biti će 7 mjeseci. Obzirom da su istraživanja pokazala kako osobito mladi ljudi u ruralnim sredinama prepoznaju diskriminaciju daleko manje nego što bismo očekivali, cilj natječaja biti će upoznati ruralno stanovništvo s osnovnim konceptom diskriminacije (koja najčešće postoji u obiteljskim odnosima), osvijestiti postojeće stereotipe i odnose unutar obiteljskih te lokalnih zajednica. Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati unutar spomenutog natječaja odnose se na kampanje s jasnom i jednostavnom porukom, usmjerene na ciljanu skupinu, javna događanja u lokalnim zajednicama s unaprijed definiranim ciljevima i očekivanim rezultatima, tisak praktičnih informativnih materijala i slično. Ukupna natječajna dokumentacija može se preuzeti na mrežnim stranicama Ureda za ravnopravnost spolova, gdje valja obratiti pozornost da se od ove godine u papirnatom obliku traži samo jedan primjerak cjelokupne dokumentacije, dok se određeni dio treba dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u. Potpisivanje ugovora očekuje se do kraja svibnja, a prezentaciju s ostalim korisnim informacijama preuzmite ovdje.
 
 
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA:
Natječaj za financiranje projekata udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika iz sredstava za pružanje besplatne pravne pomoći za 2012.
 
Kontakt: Ivica Kršilović
                tel: 01/3710-671
 
Predstavnik Ministarstva pravosuđa, g. Ivica Kršilović, okupljenima je pojasnio kako natječaj za financiranje udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći još uvijek nije objavljen, zbog zahtjevnih poslova vezanih uz preustroj Ministarstva, no sudjelovanje na Info danima iskoristio je za pojašanjavanje sustava besplatne pravne pomoći kako bi motivirao veći broj udruga da se uključe u narednome razdoblju. Prošle godine Ministarstvo pravosuđa potpisalo je ugovore o financiranju s 13 udruga koje u sustavu besplatne pravne pomoći mogu pružati isključivo primarnu pravnu pomoć. Izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u srpnju 2011., napušteno je egzistencijalno pitanje kao kriterij za odabir korisnika besplatne pravne pomoći što je rezultiralo povećanim brojem zahtjeva. Besplatnu pravnu pomoć, osim udruga, mogu pružati i odvjetnici, pravne klinike pravnih fakulteta, a od iduće godine i uredi državne uprave. Kako bi se udruga mogla javiti na natječaj Ministarstva pravosuđa, potrebno je djelatnost pružanja besplatne pravne pomoći uvrstiti u statut te se upisati u Registar pružatelja besplatne pravne pomoći kojeg vodi Ministarstvo pravosuđa.
 
                            
 
Pitanja:
 
• Obzirom da postoje brojni slučajevi zlouporabe ugovora o dosmrtnom uzdržavanju gdje su osobe treće životne dobi ostavljene bez pravne zaštite, postoji li u Ministarstvu mogućnost sufinanciranja aktivnosti udruge vezane uz pravno savjetovanje i praćenje zaštite prava osoba treće životne dobi u ovome području?
 
Osobe koje ste spomenuli u svojem upitu zaista imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć no kako se ovdje uglavnom radi o sekudarnoj pravnoj pomoći, treba ih uputiti na urede državne uprave.

• Naša organizacija pruža primarnu pravnu pomoć svojem članstvu, a radi se o osobama s invaliditetom. Procedura je zahtjevna pa nas zanima jeste li razmišljali o uvođenju kategorije invaliditeta kao olakotne okolnosti pri dobivanju besplatne pravne pomoći kroz, npr. podizanje imovinskog cenzusa?

Vaši su klijenti specifična kategorija građana koja će se najčešće i javljati udrugama za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć. Na temelju toga ćete kao organizacija moći ostvariti sredstva na ovakvom natječaju. Također valja naglasiti kako propisani kriteriji za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć nisu isključivi i onaj tko donosi odluku treba u obzir uzeti sve okolnosti, pa i invaliditet tražitelja.
 
 
AKTIVNOSTI MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
 
Kontakt: Miljenko Ugarković
                tel: 01/4569-998
 
G. Ugarković zahvalio je na pozivu za sudjelovanjem u Info danima te napomenuo kako je Ministarstvo još uvijek u fazi restrukturiranja, stoga nema konkretne informacije o planiranim natječajima. Ipak, iskoristio je događanje kako bi najavio natječaj kojeg će Ministarstvo, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, tijekom ove godine raspisati u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Također, uputit će se javni poziv za osnivanje platforme organizacija koje se bave ovim područjem. Napomenuvši kako je Republika Hrvatska dosad bila primateljica razvojne pomoći od organizacija kao što su UNDP i slično, g. Ugarković istaknuo je kako u ovom periodu pridruživanja Europskoj uniji postoji obveza Republike Hrvatske za pružanje razvojne pomoći trećim zemljama po unaprijed utvrđenim međunarodnim prinicipima.
 
Pitanja:
 
Hoće li se na natječaj moći javiti i organizacije koje nisu umrežene u platformu?
 
Javljanje na natječaj za pružanje razvojne pomoći neće biti uvjetovano članstvom u platformi čije ćemo umrežavanje potaknuti.
 
Hoće li u sklopu spomenutih natječaja biti moguće prijaviti aktivnosti vezane uz edukacije o pisanju EU projekata?
 
Nažalost, sredstva na raspolaganju su premala za financiranje spomenutih aktivnosti putem natječaja vezanog uz pružanje međunarodne razvojne pomoći, no neka vrste informativne kampanje o tome kako se uključiti i u predlaganje EU projekata svakako će postojati.
 
Koji će biti prioriteti natječaja?
 
Prioriteti će se naslanjati na Milenijske razvojne ciljeve, ali i na strateške i zakonske propise u području međunarodne razvojne i humanitarne pomoći. Ove godine želimo provesti pilot-natječaj kako bismo testirali interese i mogućnosti organizacija civilnoga društva u ovom području.
  

Kultura

MINISTARSTVO KULTURE:
Javni poziv za prijavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna
 
Kontakt: Boris Jurinić
               Boris.Jurinic@min-kulture.hr
 
G. Jurinić svoje izlaganje započeo je napomenom kako je Ministarstvo kulture jedan od najvećih donatora u kontekstu financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva. Ipak, prije godinu dana pokrenula se inicijativa organizacija civilnoga društva, uglavnom iz područja neovisne kulture, nezadovoljna rezultatima javnog poziva, koja je od Ministarstva zatražila određene konkretne korake, kako u financijskom tako i u pravnom smislu. U proteklom razdoblju došlo je i do promjene strateških prioriteta u kulturi: prethodno je dominirala institucionalna kultura, no s novom kulturnom upravom prioritet se dao izvaninstitucionalnom kulturnom djelovanju, uz transformaciju institucionalne kulture kako bi se premostio jaz. Vezano uz samu metodologiju Javnog poziva, g. Jurinić pojasnio je kako se on raspisuje početkom lipnja te je otvoren do sredine srpnja, i to za projekte i programe koji će se provoditi i financirati u idućoj godini. Na Javni poziv mogu se prijaviti samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Osim cijelog niza natječajnih područja u kulturi, postoje i neka specifična natječajna područja vezana za npr. poduzetništvo u kulturi gdje Ministarstvo kulture, kroz međusektorsku suradnju s tijelima zaduženima za razvoj poduzetništva, promiče kulturnu industriju i poduzetničke projekte u kulturi. Raspon iznosa i broj potpora teško se može procijeniti, obzirom na velika sredstva i broj natječajnih područja, no svake godine broj potpora kreće se oko dvije tisuće. Prednosti za financiranje ne postoje same po sebi već se one određuju temeljem kriterija izvrsnosti, a primjenjuju se prema posebnostima svakoga od stvaralačkih područja.
 
Ministarstvo kulture je i kontakt-točka okvirnog programa Europske unije „Kultura 2007 – 2013“ te su sudionici Info dana pozvani da se jave i na ovu vrstu natječaja. G. Jurinić također je ukratko predstavio novoosnovanu zakladu Kultura nova, napomenuvši kako je inicijativa za njeno osnivanje došla od strane civilnog sektora. Svojim upornim radom, organiziranjem i umrežavanjem, organizacije civilnoga društva tako su postigle nove rezultate i razvile nove modele suradnje što treba biti primjer dobre prakse i u drugim podsektorima. Gđa Dea Vidović, privremena upraviteljica Zaklade, napomenula je kako su programske smjernice Zaklade – iznesene u prezentaciji g. Jurinića – uistinu samo smjernice za budućnost, obzirom na vrlo skromna sredstva za rad u 2012. Rasprava koja je uslijedila dovela je do zaključka kako se u slučaju Zaklade Kultura nova zaista radi o velikom rezultatu proisteklom iz podsektorskog udruživanja i kako se često zaboravlja na potencijal organiziranja unutar sektora, dugoročno planiranje i potom stvaranje programskih smjernica. Naime, time bi se javnosti na jasan način moglo predočiti ne samo čime se udruge bave, nego koja je to dodana vrijednost koju svojim radom proizvode. Prezentaciju g. Jurinića preuzmiteovdje.
 
Pitanja:
 
Kada će se raspisati natječaj za poduzetništvo u kulturi?
 
Natječaj za projekte poduzetništva u kulturi bit će raspisan tijekom travnja ili najkasnije svibnja 2012.
 
                   
 
Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i pomoć starijim osobama te projekti namijenjeni braniteljskoj populaciji
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH:
Natječaji vezani uz pružanje socijalnih usluga asistencije i razvoj volonterske infrastrukture
 
Kontakti: Gordana Radonić                                                 Zvjezdana Bogdanović
                Gordana.Radonic@mspm.hr                            Zvjezdana.Bogdanovic@mspm.hr
 
Predstavnice Ministarstva socijalne politike i mladih unaprijed su se ispričale sudionicima Info dana zbog nedostatka informacija uslijed činjenice da se Ministarstvo još uvijek ustrojava. Ipak, napomenuto je kako je u novome ustroju dan poseban značaj organizacijama civilnoga društva i provedbi socijalnih usluga ustrojavanjem Samostalnog odjela za udruge, humanitarnu pomoć i volonterstvo, uz određene poslove suradnje s udrugama kroz dodatne tri uprave u Ministarstvu. Stavovi i sredstva dosada su definirana za natječajna područja navedena u prezentaciji. Također, novonastalo Ministarstvo preuzelo je i dodatne obveze Uprave za socijalnu skrb bivšeg Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, vezano uz razvoj i širenje mreže socijalnih usluga. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću nažalost je prepolovila sredstva za socijalnu i humanitarnu djelatnost, stoga u ovome trenutnku nema sredstava za nastavak financiranja u cijelosti višegodišnjih programa razvoja i širenja mreže socijalnih usluga. Ministarstvo će u narednome razdoblju, zajedno s korisnicima potpora, definirati krucijalne aktivnosti koje će se nastaviti financirati (poput zapošljavanja i sl.). Ono na što organizacije civilnoga društva mogu računati jest natječaj vezan uz razvoj volonterske infrastrukture. Gđa Bogdanović naglasila je kako je upravo 27. ožujka 2012. raspisan natječaj za pružanje usluge osobnog asistenta, čime će se željelo dodatno razvijati sustav najpotrebnijih usluga u zajednici. Naglasivši kako su asistencije u nastavi prioritet i obveza društva, gđa Bogdanović predstavila je tri vrste usluga čije će se pružanje financirati putem spomenutog natječaja: osiguravanje usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osiguravanje usluge tumača/prevoditelja znakovnog jezika te osiguravanje usluge asistenta u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Uz poziv svim zainteresiranima da svu potrebnu dokumentaciju potraže na mrežnim stranicama ministarstva, napomenuto je kako se planiraju natječaji i za druge vrste usluga (npr. rana intervencija kod djece), no za sada ne postoje konkretne informacije o vremenu raspisivanja niti vrijednosti samog natječaja. Prezentaciju preuzmiteovdje.
 
Pitanja:
 
Hoće li Ministarstvo u ovoj godini financirati višegodišnje programe pružanja socijalnih usluga asistencije?
 
Trenutno su sredstva osigurana samo za jednogodišnje programe.
 
Ukoliko se organizacija na isti natječaj javljala i prošle godine, te bi se u tom slučaju ove godine radilo o nastavku financiranja, trebamo li to negdje navoditi?
 
Organizacije koje smo dosada financirali u ovom natječajnom području mogu ove godine prijaviti projekt kao nastavak prošlogodišnje provedbe, ali to treba jasno naznačiti u obrascu. Savjet je također da se što bolje povežete s lokalnom samoupravom jer će se potpisivanje tripartitnih ugovora (udruga – škola – JLPS) dodatno vrednovati prilikom procjene u Ministarstvu.
 
Vezano uz trogodišnje programe kojima su smanjena sredstva za ovu godinu, hoće li se s udrugama pojedinačno pregovarati za sredstva?
 
Važeći ugovori s udrugama na snazi su do kraja svibnja, a do tada će se izraditi sve potrebne analize za daljnje ugovaranje. Odluka o načinu daljnjeg financiranja neće se donositi bez organizacija-korisnika sredstava i s njima će se pregovarati ili pojedinačno ili skupno.
 
Ako do kraja svibnja ipak ne budu poznate sve informacija, treba li organizacija nastaviti s aktivnostima na svoju inicijativu?
 
Do isteka roka sigurno će biti utvrđeni svi konačni detalji oko daljnje provedbe takve vrste programa.
 
Što će biti s organizacijama, pružateljicama socijalnih usluga, koje se ne mogu u naći u najavljenim natječajnim područjima?
 
Prije ispunjavanja svih preuzetih obveza nećemo biti u mogućnosti planirati natječaje za druge vrste socijalnih usluga. Ipak, Ministarstvo će podupirati i projekte/programe vezane uz djelovanje djece i mladih, koji će se također predstaviti na Info danima, pa preporučamo da pokušate uskladiti svoje aktivnosti s prioritetima u tim natječajnim područjima.
 
Hoće li biti sredstava za financiranje kontinuiranih programa vezanih uz djecu s poteškoćama u razvoju, poput rada s logopedima i sl.?
 
Prioriteti u ovom trenutku moraju biti osobe s najtežom vrstom invaliditeta, a sve ostale socijalne usluge ovisit će o raspoloživim sredstvima.
 
Nakon nekoliko godina uspješnog provođenja različitih programa i socijalnih usluga asistencije, kako će sada netko na volonterskoj bazi koordinirati desetke zaposlenih putem tih istih programa, obzirom da se hladni pogon ukida?
 
Nitko još uvijek nije iznio informaciju o ukidanju hladnog pogona i Ministarstvo je od saveza udruga zatražilo jasne kriterije za dobivanje sredstava kojima će se financirati redovan rad. Strah od prestanka takve vrste financijske potpore jest razumljiv, no usprkos sve manjim raspoloživim sredstvima, izvori financiranja za organizacije u ovom području sve su raznovrsniji i udruge koje žele djelovati kontinuirano i nesmetano morat će razvijati kapacitete i diverzificirati donatore, uključujući i donatore na lokalnim razinama.
 
Obvezuje li Lisabonska strategija, u dijelu koji se tiče socijalnog uključivanja, ali i novi Zakon o socijalnoj skrbi tijela javne vlasti na zadovoljenje potreba za socijalnim uslugama, osobito u slučaju tijela JLPS i osobito u slučaju osoba treće životne dobi?
 
Lokalna samouprava ima autonomno pravo donositi odluke o prioritetima vezanih uz područje te samouprave. Ipak, socijalne usluge, kao i spomenuta korisnička skupina, prepoznate su kao prioriteti za financiranje putem IPA i ESF natječaja.
 
Vezano uz najavljeni natječaj za razvoj volonterske infrastrukture, mogu li se na njega javljati projekti volonterskog servisa i pomoći u kući, obzirom da dugoročno djeluju na razvoj volonterske infrastrukture?
 
Nažalost, zbog ograničenih sredstava, natječaj će se baviti isključivo projektima specifično vezanim uz razvoj volonterske infrastrukture (npr. burza volontera, rad organizacije koja služi kao servis lokalne zajednice za razvoj volonterstva i sl.). Međutim, u suradnji s drugim tijelima zagovaramo volonterske projekte kao prioritet u drugim natječajima.
 
Jesu li su sredstva za osiguravanje usluge tumača/prevoditelja znakovnog jezika te osiguravanje usluge asistenta u nastavi na razini prošle godine ili manja?
 
Za ove dvije usluge vjerojatno će biti utrošeno nešto više sredstava nego prethodne godine.
 
Tiče li se usluga osiguravanja tumača/prevoditelja znakovnog jezika isključivo gluhih osoba ili je moguće prijaviti i pojedince koji imaju druge vrste poteškoća s verbalnom komunikacijom?
 
Bez obzira na vrstu poteškoća koju korisnik ima, ova usluga postoji zato da bi se koristila. Ukoliko ostali dijelovi prijave budu kvalitetni, ne bi smjelo biti problema s takvom prijavom.
 
Ostaje li i ove godine gornja granica od 65 godina za korisnika socijalne usluge osobnog asistenta?
 
Zbog ograničenih sredstava morali smo nažalost negdje postaviti granicu, a kriterijima koji su trenutno na snazi željelo se u korištenje usluge uključiti osobe u radno-poslovnim kategorijama (18 – 65 godina starosti).
 
                 
 
MINISTARSTVO BRANITELJA:
Javni natječaj za prijavu projekata udruga branitelja, te
Javni natječaj za prijavu projekata udruga branitelja iz Domovinskog rata koji se bave problemima i zadovoljavanjem potreba hrvatskih branitelja s invaliditetom i HRVI iz Domovinskog rata
 
Kontakt: Gorana Marić                                             Mirela Buterin                       
               Gorana.Maric@branitelji.hr                     Mirela.Buterin@branitelji.hr
               01/2308-837                                              01/2308-897
 
Predstavnice Ministarstva branitelja pojasnile su kako je, zbog promjena u ustroju tijela, došlo i do određenih promjena u natječaju, prije svega dodavanjem prioritetnog područja vezanog uz promicanje i očuvanje tradicije NOB-a. Ministarstvo godišnje raspisuje dva natječaja, što će se nastaviti i u ovoj, a njihovo raspisivanje očekuje se krajem ožujka ili početkom travnja*. Predviđeno trajanje projekata na oba natječaja je do 12 mjeseci, a prednosti u financiranju imat će oni projekti koji pridonose zapošljavanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, projekti temeljeni na višegodišnjoj uspješnoj provedbi i dosadašnjim rezultatima provedbe, odnosno, udruge koje u svoj rad uključuju volontere te udruge koje općenito imaju više članova i slično. Programska područja, informacije vezane uz vrijednosti pojedinih područja kao i uvjete prijave pronađite ovdje.
 
*Napomena: Ministarstvo branitelja objavilo je natječaje 3. travnja 2012. na svojoj web stranici www.branitelji.hr. Prijaviti se možete do 2. svibnja 2012. godine.
 
Pitanja:
 
Kako spojiti natječajno područje vezano uz branitelje i područje vezano uz očuvanje baštine NOB-a?
 
Zbog preustroja brojnih središnjih državnih tijela, projekti vezani uz očuvanje tradicije NOB-a potpali su u nadležnost Ministarstva branitelja. Ipak, zbog izdvajanja tog područja u posebno natječajno područje ne dolazi do preklapanja niti međusobne konkurencije projekata udruga branitelja i udruga proisteklih iz NOB-a. Ovakvim rješenjem željelo se pametnije uložiti sredstva koja bi se potrošila raspisivanjem dodatnog natječaja za udruge koje se bave promicanjem i očuvanjem tradicije NOB-a.
 
Mogu li se na ove natječaje javljati i udruge koje se bave zaštitom civilnih žrtava i stradalnika Domovinskog rata?
 
Da, i takve organizacije ulaze u predviđena programska područja.
 
Mogu li se na ove natječaje javljati i udruge koje se bave zaštitom civilnih žrtava i stradalnika II. svjetskog rata?
 
Nažalost, u planiranim natječajima Ministarstva branitelja tijekom 2012. nisu predviđena financijska sredstva za potporu projektima koji se bave zaštitom civilnih žrtava i stradalnika II. svjetskog rata.
 
Mogu li se na ove natječaje javljati i udruge koje nisu registrirane kao udruge proistekle iz Domovinskog rata, ali čiji su korisnici uglavnom branitelja i invalidi Domovinskog rata, poput brojnih sportskih udruga?
 
Dosada smo takvim organizacijama uvijek izlazili u susret, vjerujemo da će tako biti i ove godine. Ipak, dužni smo napomenuti da se do sada uvijek radilo isključivo o sportskim organizacijama koje su okupljale hrvatske ratne vojne invalide sa 100% tjelesnog oštećenja.
 
Kada spominjete sufinanciranje projekata, podrazumijevate li obvezu dodatnog izvora financiranja kao uvjeta za javljanje na vaš natječaj?
 
Ukoliko su sredstva koja dobijete od Ministarstva branitelja dostatna za kvalitetnu provedbu projekta, ne postoji obveza sufinanciranja od strane drugih tijela i institucija.
 
Mogu li se na ove natječaje javljati i ogranci bez pravne osobnosti?
 
Ne, za javljanje na natječaj udruga mora biti upisana u Registar udruga i imati vlastitu pravnu osobnost.
 
 
Zaštita zdravlja
MINISTARSTVO ZDRAVLJA:
Javni pozivi u nadležnosti Ministarstva zdravlja
 
Kontakt: Tomislav Đidara                                                   
               Tomislav.Didara@miz.hr
 
Nakon uvodnih pozdrava sudionicima, g. Đidara ukratko je predstavio strateške dokumente na temelju kojih Ministarstvo zdravlja raspisuje javne pozive za financiranje projekata udruga. Ti dokumenti uključuju brojne nacionalne strategije, programe i zakone, poput Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015., Nacionalnog programa suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2011. – 2015 i slično. Napomenuto je kako će metodologija javnih poziva biti vrlo slična dosadašnjoj. Planirane su dvije vrste potpora: jednokratne potpore (za koje će javni pozivi biti objavljeni u travnju te u rujnu) i potpore jednogodišnjim projektima (za koje će javni poziv biti objavljen u travnju). Jednokratnim potporama mogu se financirati aktivnosti koji uključuju organizaciju različitih vrsta manifestacije, ali i aktivnosti povezane s podizanjem kapaciteta same udruge, uključujući pohađanje i organizaciju raznih edukacija. Na kraju svog izlaganja, g. Đidara još jednom je naglasio važnost pažljivog čitanja uputa za prijavu, dostavljanja tražene dokumentacije na propisanim obrascima uz sve potrebne potpise i pečate te kvalitetnog obrazlaganja opisnog, ali i financijskog dijela prijave. Ostale informacije o natječajima Ministarstva zdravlja u 2012. potražiteovdje.
 
Pitanja:
 
Ove godine nema puno raspoloživih sredstava za organizacije civilnoga društva u nadležnosti Ministarstva zdravlja. Koliki su najveći i najmanji mogući iznosi prema vrsti potpore?
 
Kod jednokratnih podrški može se dobiti od 10.000,00 kn do 50.000,00 kn. Taj raspon u slučaju jednogodišnjih projekata iznosi od 25.000,00 kn do 100.000,00 kn.
 
Kako osigurati kontinuitet provedbe aktivnosti vezanih uz suzbijanje kroničnih bolesti ukoliko Ministarstvo ne planira višegodišnje programe?
 
Ove godine prvi puta nema natječaja za višegodišnje programe unutar Ministarstva zdravlja. Takva vrsta natječaja vratit će se čim se za to osiguraju sredstva na pozicijama Ministarstva.
 
Mogu li se na ove natječaje javljati udruge osoba s invaliditetom koje se, putem borbe protiv dijabetesa, ujedno bore i protiv nastanka invaliditeta?
 
Ukoliko se s predloženim projektom uklapate u prioritete, svakako se javite.
 
Postoji li mogućnost da se putem ovih natječaja financira psihosocijalna podrška kroničnim psihičkim bolesnicima?
 
Možete se javiti na natječaj za jednogodišnje projekte, unutar prioriteta koji se odnosi na unapređenje mentalnog zdravlja.
 
 
Zaštita potrošača
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA:
Projekti savjetovanja, informiranja i edukacije potrošača u 2012.
 
Kontakt: Ruža Meker                                                          
               ruza.meker@mingo.hr
 
Gospođa Meker predstavila je dvije vrste natječaja koje Ministarstvo gospodarstva raspisuje u području zaštite potrošača. Jedan od njih je natječaj kojim se u regionalnim središtima Republike Hrvatske financira trogodišnji program besplatnog savjetovališta potrošača. Za tu je namjenu ove godine izdvojeno 1.300.000,00 kuna. Drugi natječaj usmjeren je informiranju i edukaciji potrošača unutar kojeg se financiraju jednogodišnji projekti, a iznos koji je ove godine rezerviran za ovu namjenu je 250.000,00 kuna. Na spomenute natječaje mogu se javiti organizacije civilnog društva, savezi odnosno mreže udruga koje djeluju u području zaštite potrošača ili namjeravaju provoditi projekte vezano uz zaštitu prava i ekonomskih interesa potrošača. Ostale uvjete natječaja i informacije o prijavi potražite ovdje.

28. ožujka 2012.

Sufinanciranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2012. 
URED ZA UDRUGE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE:
Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2012. godinu
 
Kontakti: Marina Lochert                                                     Jelena Zvonarić
                marina.lochert@uzuvrh.hr                                   jelena.zvonaric@uzuvrh.hr
                01/4599-817                                                          01/4599-823 
 
Predstavnice Ureda za udruge uvodno su predstavile rezultate dosadašnje provedbe programa sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije u 2011. Tako je prethodne godine Ured zaprimio ukupno 102 zahtjeva, od kojih je odobreno njih 93, a ukupni iznos financijskih sredstava utrošen za ovu namjenu iznosi 5.502.535,72 kn. U tijeku je izrada Nacrta Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2012. godinu, u sklopu koje je odrađeno i predsavjetovanje s dosadašnjim korisnicima potpore, ali i ostalom zainteresiranom javnošću. Nakon okončanog savjetovanja pristiglo je 47 potpisanih komentara od kojih se većina odnosila na povećanje postotaka sufinanciranja i uvrštavanje partnera kao potencijalnih korisnika potpore. Ured za udruge izradio je određene projekcije mogućih povećanja postotaka, a detalje možete pogledati u samoj prezentaciji. Za sufinancirane projekte važno je da se većim dijelom provode u 2012. Također, zbog sve izraženijih problema međufinanciranja u provedbi projekta, kada se od organizacije očekuje da samostalno unaprijed financira aktivnosti, a tek naknadno dobiva povrat utrošenih sredstava, Ured za udruge uključio se u aktivnosti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva vezane za pokretanje svojevrsnog programa beskamatnog kreditiranja udruga. Na kraju izlaganja, sudionici Info dana pozvani su da redovito prate mrežne stranice Ureda za udruge kako bi se uključili u daljnji postupak savjetovanja kada Nacrt Pravila za 2012. godinu bude objavljen.
 
Pitanja:
 
Po kojem kriteriju se određuju postoci za sufinanciranje programa?
 
Obzirom da je Ured za udruge ujedno i Jedinica za provedbu projekata u okviru pretpristupne pomoći Europske unije za sektor civilnoga društva, visoki postoci određeni za IPA I. i IV. komponentu stvar su strateškog opredjeljenja, no prilikom određivanja visine postotaka za sufinanciranje, u obzir su uzeta i ukupna raspoloživa sredstva te očekivani broj prijava u pojedinim programima.
 
Obzirom da se nalazimo u 2012. te se IPA I. komponenta polako gasi, postoji li strategija za premošćivanje praznine koja će eventualno nastati između završetka pretpristupnih i početka korištenja strukturnih fondova?
 
Ured za udruge već se dulje vrijeme priprema za aktivno korištenje sredstava IPA IV. komponente, kao prethodnice Europskog socijalnog fonda. Ubrzo očekujemo i službenu akreditaciju Ureda i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva kao tijela koja postaju dio operativne strukture za IPA IV. komponentu, a to znači da su ujedno pripremljeni i natječaji koji će se raspisivati tijekom 2012. i prve polovice 2013. Za drugu polovicu 2013. također postoje rezervirana sredstva unutar Europskog socijalnog fonda za prioritete među kojima se nalazi i civilni sektor, stoga nema bojazni za mogući nedostatak financijskih sredstava iz EU fondova tijekom iduće godine.
 
 
Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA:
Oblici potpore razvoju civilnoga društva u nadležnosti Nacionalne zaklade
 
Kontakt: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva                                                  
               zaklada@civilnodrustvo.hr
 
Upraviteljica Nacionalne zaklade, gđa Cvjetana Plavša-Matić, informirala je sudionike Info dana kako je protekli tjedan održana konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Nacionalne zaklade na kojoj je usvojena strategija djelovanja Nacionalne zaklade u idućem četverogodišnjem razdoblju (2012. - 2015), te osnovni operativni dokumenti za 2012., no detaljni kalendar raspisivanja natječaja i poziva na suradnju biti će objavljen u svibnju. Naglasivši kako program institucionalne podrške organizacijama civilnoga društva od strane Nacionalne zaklade postoji već devet godina, gospođa Plavša-Matić istaknula je da će ova vrsta natječaja biti raspisana i u 2012. prema već ustaljene tri kategorije podrške. Nacionalna zaklada će također nastaviti i s natječajima vezanima uz demokratizaciju, putem kojih će se poticati dobra praksa umrežavanja za utjecanje na društvene promjene, ali i pružanje međunarodne razvojne pomoći. Isto tako, u 2012. raspisat će se i dva natječaja po decentraliziranom modelu, a Nacionalna zaklada će i ove godine dodjeliti nagrade školama za inovativne modele razvoja volonterstva i filantropije među djecom i mladima.
 
Pozivi na suradnju u ovoj će se godini odnositi na razvojne projekte u lokalnim zajednicama, društvene inovacije u rješavanju društvenih problema, a poziv „Znanje bez granica“, koji se odnosi na sudjelovanje na međunarodnim skupovima ili sufinanciranje dolaska međunarodnih stručnjaka na događanja koja organiziraju udruge u Republici Hrvatskoj, već je raspisan početkom ožujka i otvoren je do isteka ukupno planiranog iznosa za potpore u 2012., odnosno do 11. studenoga 2012. godine. Programska suradnja nastavit će se sa šest udruga u području neprofitnih medija, a razvojna suradnja bit će usmjerena u centre znanja za društveni razvoj te ad hoc inicijative koje će se tijekom godine stvarati oko različitih društvenih problema. S regionalnim mrežama i zakladama, Nacionalna zaklada će i u ovoj godini nastaviti partnerski odnos koji će uz već postojeće aktivnosti, u 2012. predvidjeti i aktivnosti vezane uz razvoj zajednice, volonterstva, ali i konkretne pomoći drugim organizacijama prilikom pripreme projekta za EU natječaje.
 
Vezano za međunarodnu suradnju, gospođa Plavša-Matić skrenula je pozornost sudionika na raspisani natječaj Zaklade Anna Lindh u području razvoja kulture dijaloga na Euro - Mediteranu. Također, u proteklom razdoblju Nacionalna zaklada i Ured za udruge prošli su kroz opsežan proces akreditacije za IPA IV. komponetu te se u ovom segmentu tijekom 2012. planiraju dva natječaja, koja će raspisati Nacionalna zaklada: jedan vezan za razvoj lokalnih zajednica, dok će se drugi usmjeriti na financiranje zagovaračkih aktivnosti udruga. Sudionicima je također najavljen novi oblik podrške pod nazivom Europa Plus, koji se odnosi na međufinanciranje i rješavanje problema likvidnosti u provedbi EU projekata. Program će biti aktivan od lipnja 2012., a udrugama će omogućiti povratna sredstva uz novi oblik međusobnog odnosno solidarnog financiranja.
 
Organizacije su takođe pozvane da se uključe u aktivnosti novog portala Za dobro.BIT, međunarodne platforme koja će poticati doniranje i kulturu davanja u opće korisne svrhe, te razvoj aktivnog građanstva. Udruge će putem njega moći prijaviti aktivnosti (akcije) od općeg dobra i dobiti donaciju od bilo koje fizičke ili pravne osobe u Hrvatskoj i/ili svijetu. Prvo predstavljanje samog portala biti će na ovogodišnjim Danima udruga, a troškove uključivanja pojedinih organizacija u platformu snosit će Nacionalna zaklada. Gospođa Plavša-Matić prisutne je podsjetila i na već postojeći portal www.civilnodrustvo.hr, gdje se mogu naći vrlo ažurne informacije o aktivnostima organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.
 
Pitanja:
 
Vezano uz najavljeni poziv na suradnju u području društvenih inovacija, planirate li u sklopu tog poziva financirati i aktivnosti u području socijalnog poduzetništva?
 
Nacionalna zaklada potpuno je otovrena za sve oblike društvenih inovacija, pa tako i u području društvenog poduzetništva uz uvjet da njima rješavaju problem i potiču pozitivne društvene promjene. Bitno je aktivnostima financiranim kroz ovaj poziv pokrenuti društvene procese.
 
Hoće li u pozivu na suradnju u području društvenih inovacija jedan od uvjeta za prijavu biti povezan i s poviješću organizacije, u smislu minimalnog broja godina postojanja?
 
Ne.
 
Obzirom da smo na ovogodišnjim Info danima čuli kako neka tijela nemaju sredstava za financiranje osnovne djelatnosti, npr. udruga osoba s invaliditetom, postoji li mogućnost da takve organizacije ove godine budu financirane u sklopu natječaja za institucionalnu podršku Zaklade?
 
Nacionalna zaklada kao i druga tijela državne uprave osiguravaju sredstva za podršku organizacijama civilnoga društva iz istog izvora: dijela prihoda od igara na sreću. To znači da svatko od nas treba osmisliti strateške programe za podršku udrugama iz područja djelokruga našeg rada što može uključivati i institucionalne podrške pored tradicionalnog financiranja projekata udruga. Područje djelovanja Nacionalne zaklade je demokratizacija i razvoj civilnoga društva pa će se samo udruge koje djeluju na tom području moći prijavljivati za institucionalnu podršku Nacionalne zaklade (kao i do sada). Nacionalna zaklada će razgovarati sa svim ostalim ministarstvima kako bi se iznašao kvalitetan model financiranja institucionalnih podrški i u drugim područjima djelovanja udruga, u što svakako neće moći biti uključene one koje djeluju po posebnim propisima.
 
 
Razvoj ruralnih područja 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE:
Leader pristup u Republici Hrvatskoj, te
Javni poziv za potporu organizatorima manifestacija u 2012.
 
Kontakti: Ivan Ciprijan                                                                     Niko Čubela              
                ivan.ciprijan@mps.hr                                                        niko.cubela@mps.hr
                01/6106-721                                                                      01/6106-845
 
G. Ciprijan iz Ministarstva poljoprivrede sudionicima Info dana predstavio je projekt pripreme i provedbe lokalnih strategija ruralnog razvoja, tzv. Leader pristup, koji je ujedno i mjera unutar IPARD programa. Lokalnu razvojnu strategiju izrađuju LAG-ovi (Lokalne akcijske grupe), pravne osobe registrirane kao udruge, koji obuhvaćaju jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja, unutar dvije ili više jedinica lokalne samouprave (općina, grad). U upravljačkoj strukturi LAG-a sudjeluju predstavnici gospodarskog i civilnog sektora (najmanje 50%), izvršnog ili upravnog tijela jedinica lokalne samouprave (najmanje 20%), žene (najmanje 30%), najmanje jedna osoba do 29 godina starosti, 1 osoba od 29 do 50 godina starosti i 1osoba preko 50 godina starosti. LAG-ovi će biti izabrani na temelju otvorenog javnog natječaja za sva ruralna područja, kojeg će objaviti IPARD Agencija u svrhu provedbe Mjere 202 IPARD programa. Natječajnu proceduru te prihvatljive aktivnosti i troškove pronađite ovdje.
 
Javni poziv za potporu organizatorima manifestacija u 2012. predstavio je g. Niko Čubela, napomenuvši kako se radi o vrsti potpore koja se u ovom obliku provodi posljednje tri godine. Sam poziv je već objavljen, a otvoren je kontinuirano za manifestacije koje će se održati u 2012. godini. Sredstva koja su na raspolaganju iznose pet milijuna kuna, a putem javnog poziva podupiru se tri vrste manifestacije: znanstveno-stručni skupovi, gospodarske manifestacije te lokalno-tradicijske manifestacije. Važno je napomenuti kako organizatori manifestacija samostalno financiraju aktivnosti, a za uredno prijavljene manifestacije, 20 dana prije održavanja, te podnesene zahtjeve za isplatu, u roku od 15 dana od završetka manifestacije, mogu ostvariti potporu sukladno javnom pozivu. Isplata potpore obavlja se skupno po završetku pojedinog polugodišta tekuće godine. Ovakvim oblikom financiranja željelo se izbjeći organiziranje manifestacija isključivo radi povlačenja sredstava i financirati one skupove koji se održavaju zbog stvarnih društvenih interesa i potreba. Prezentaciju preuzmiteovdje.
 
Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladeži
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH:
Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece i prevenciji ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2012., te projekti udruga mladih i za mlade
 
Kontakti: Martina Štabi                                                        Ivana Bunjevac                     
                martina.stabi@mspm.hr                                        ivana.bunjevac@mspm.hr
                                                                                 
Gospođa Štabi predstavila je ukratko Poziv koji se odnosi na promicanje i zaštitu prava djece te prevenciju ovisnosti, napomenuvši kako su sredstva osigurana dijelom u državnom proračunu, a dijelom se radi o prihodima od igara na sreću. Svaka udruga čija je djelatnost od općeg dobra u Republici Hrvatskoj ima pravo na ovaj natječaj prijaviti najviše dva projekta, a prednost prilikom ocjenjivanja dat će se posebno inovativnim projektima, ali i projektima koji će se baviti novim oblicima ovisnosti. Dobna skupina korisnika mora biti do 18 godina starosti, a projektne aktivnosti moraju biti gotove do 2012. Prezentaciju možete preuzeti ovdje.
 
Vezano uz planirane natječaje usmjerene udrugama mladih i za mlade, gospođa Bunjevac obavijestila je prisutne kako nema konačnu informaciju o ukupnim vrijednostima planiranih natječaja, ali može sa sigurnošću potvrditi kako su u državnom proračunu osigurana sredstva za 3 poziva: jedan će biti usmjeren klubovima za mlade, drugi će se odnositi na regionalne info-centre za mlade, dok će se treći, ponovno uveden nakon nekoliko godina, usmjeriti na projekte udruga mladih i za mlade. Prva dva poziva planiraju se raspisati tijekom travnja, dok će poziv za projekte udruga mladih i za mlade najvjerojatnije biti raspisan u svibnju.
 
                     
 
Pitanja:
 
Može li se na poziv usmjeren djeci prijaviti projekt koji se već provodio u prethodnim godinama?
 
Može, ukoliko se prilagodi aktualnim okolnostima i potrebama na terenu.
 
Može li se na poziv usmjeren djeci prijaviti projekt čija je provedba već započela, ali nedostaje dio sredstava za provođenje svih aktivnosti?
 
Naravno. U obrascima za prijavu ionako postoji dio koji se odnosi upravo na informacije o postojanju sufinanciranja drugih tijela i institucija. Ipak, konačnu ocjenu o kvaliteti prijave donosi ocjenjivačko povjerenstvo.
 
Koji je rok za provedbu projektnih aktivnosti unutar natječaja vezanog uz zaštitu i promicanje prava djece te prevencije ovisnosti?
 
Projektne aktivnosti moraju se završiti do 31.12.2012*. zbog isplate sredstava za troškove provedbe.
 
Gđa Vesna Lendić Kasalo iz Ureda za udruge pojasnila je kako se isplata sredstava zaista mora dovršiti do kraja kalendarske godine, no naglasila je kako to ne može biti ograničenje za provedbu projektnih aktivnosti, koje se mogu protezati i na sljedeću godinu kao što je to slučaj s natječajima nekih drugih ministarstava. Ministarstvo socijalne politike i mladih u svojem natječaju treba propisati rok za provedbu projektnih aktivnosti koji smatra primjerenim, no isplata sredstava ne može biti zadovoljavajući argument za ograničavanje provedbe projekta u kalendarskoj godini obzirom da postoje primjeri drugačije prakse unutar tijela državne uprave, pogotovo imajući u vidu da se natječaji raspisuju i dovršavaju (potpisuju ugovori) sredinom kalendarske godine.
 
*Temeljem rasprave i prijedloga iznesenih na održanim Info danima, Ministarstvo socijalne politike i mladih naknadno je utvrdilo kako će krajnji rok za provedbu projekata unutar spomenutog natječaja ipak biti 31.05.2013. te je o tome obavijestilo Ured za udruge u svrhu dopune ove bilješke.
 
Koja je dobna granica za korisnike u projektima usmjerenima mladima?
 
Prema Nacionalnom programu za mlade od 2009. do 2013. godine, mladim osobama smatraju se osobe između 15 i 30 godina starosti.
 
 
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA:
Natječaj za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2012./2013,
 
Natječaj za sufinanciranje sportskih programa „Obuka neplivača u školama“ u 2012. godini , te
 
Natječaj za sufinanciranje poticaja međunarodne sportske suradnje hrvatskih sportaša u 2012. godini
 
Kontakti: mr.sc. Liljana Zahrastnik Žužul       Fadila Gracin                    Nataša Muždalo  
                 udruge@mzos.hr                               fadila.gracin@mzos.hr   natasa.muzdalo@mzos.hr 

Gospođa Zahrastnik Žužul svoje je predstavljanje započela rezultatima prošlogodišnjeg natječaja, na kojem je bilo 338 prijava, 255 od njih je zadovoljilo formalne uvjete, a 124 projekata bila su i financirana. Ovi podaci pokazuju značajan napredak organizacija civilnoga društva u smislu kvalitete prijava, osobito u odnosu na prošle godine. Ukupan iznos koji se procjenjuje da će biti na raspolaganju za područje izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u 2012. je  oko 6 milijuna kuna. Područja i prioriteti temeljit će se na strateškim dokumentima a neki od njih navedeni su u brošuri. Glavna područja Natječaja 2012./2013. pokrivaju zaštitu i promicanje ljudskih prava, preventivno djelovanje među djecom i mladima te unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih. Natječaj će biti raspisan krajem travnja ili početkom svibnja, a bit će otvoren 30 do 35 dana. Prijave su isključivo putem interneta, stoga su sudionicima Info dana predstavljeni elektronički obrasci te način i postupci (tri razine evaluacije) u ocjenjivanju pristiglih prijava. Povjerenstvo će svoje prijedloge prioritetno prilagoditi visini predviđenog proračuna, transparentnosti poslovanja i financijskoj odgovornosti korisnika u protekloj godini i ranije. Tijekom predstavljanja natječaja, prisutnima je pružena mogućnost da pisanim putem izraze sve svoje prijedloge i pitanja, osobito vezano uz definiranje potpodručja koja bi bila potrebna za njihove korisnike, a nisu do sada bila u natječajima MZOS-a. Tako prikupljeni prijedlozi bit će razmotreni na prvom sastanku Povjerenstva. Prezentaciju vezanu uz ovaj natječaj možete preuzeti ovdje

Program obuke neplivača u školama predstavila je gospođa Muždalo, napomenuvši kako se raspisivanje natječaja očekuje početkom travnja 2012., a njegova je ukupna vrijednost milijun kuna. Prijaviti se može regularnom poštom, a osim standardne dokumentacije čiji će popis biti objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva, potrebno je pribaviti i prethodno pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, putem zahtjeva koji se šalje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, kao i suglasnost Ministarstva za provođenje istog. Svi odobreni programi biti će podvrgnuti stručno-pedagoškom nadzoru prema kineziološkim standardima.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u prvoj polovici 2012. planira raspisati i Natječaj za sufinanciranje poticaja međunarodne sportske suradnje sportaša, kojeg je ukratko predstavila gđa Fadila Gracin. Iako se na poziv mogu javiti sve pravne osobe u sustavu sporta, krajnje aktivnosti poticaja međunarodne suradnje sportaša namijenjene su isključivo mladima. Ukupna vrijednost natječaja je 705.365,00 kuna, a natječaj s obrascima, bit će objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Pitanja:
 
Mogu li se na poziv usmjeren poticanju međunarodne športske suradnje javiti i organizacije koje promiču sport osoba s invaliditetom?
 
Da, na taj se poziv mogu javiti sve pravne osobe u sustavu sporta, kao i sva visoka učilišta.
 
Zašto se na natječaju vezanom za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje određena dokumentacija proglašava neobvezatnom, a kasnije se ocjenjuju i znaju biti razlog odbijanja projekta, poput Izjava o partnerstvu?
 
Izjave o partnerstvu ne mogu biti obvezatna dokumentacija jer svi prijavitelji nemaju partnere na projektu. Žao nam je što vaš projekt nije prošao proceduru, no sigurni smo da će komentari evaluatora, koje ste primili kao obrazloženje odbijanja, pomoći u vašoj pripremi kvalitetnijih projekata ubuduće.
 
• Što je s prioritetnim područjem vezanim uz pomoć u učenju djeci s teškoćama u razvoju?
 
Prioritetna područja određuje Povjerenstvo za provedbu Natječaja. Obzirom da Ministarstvo zdravlja sufinancira ovo područje, ono je maknuto iz prioriteta, no i dalje postoji u potpodručjima natječaja.
 
• Pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, neophodno za prijavu programa obuke neplivača u školama, često se dugo čeka i postoji problem isteka roka natječaja prije dobivanja mišljenja.
 
Ministarstvo i Agencija iskoordinirat će aktivnosti kako bi reakcija bila brža, no valja imati na umu da se jednom dobiveno mišljenje za određeni program ne treba ponovno tražiti sljedeće školske godine.
 
• Kada će biti poznati svi prioriteti natječaja u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja?
 
Konačni prioriteti bit će integralni dio teksta natječaja stoga preporučamo redovito pratiti mrežne stranice Ministarstva od početka travnja, kako biste na vrijeme dobili informaciju.
 
 
Zaštita okoliša, turizam i otočni razvoj 
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
 
Kontakt: mr.sc. Vesna Cetin Krnjević                                                       
               01/5391-894
 
Gospođa Vesna Cetin Krnjević iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost napomenula je kako se određeni preustroj dogodio i u samom Fondu te je usvojen i novi program rada. Zasada ne postoje konkretne informacije o natječajima gdje bi se kao korisnici mogle javljati i organizacije civilnoga društva, no kako je dosadašnja provedba takvih natječaja pokazala određene poteškoće u dijelu koji se odnosi na financijske potpore udrugama, Fond novim pravilima za dodjelu bespovratnih potpora želi izbjeći takve situacije u budućnosti. Planovi za tekuću godinu koji se odnose na suradnju s udrugama tiču se područja obrazovanja o zaštiti okoliša te područja zaštite prirode. Gđa Cetin Krnjević naglasila je da, prema Statutu, Fond osim natječaja raspolaže i mogućnosću neposredne dodjele sredstava svojim korisnicima pa tako čelnik Fonda vlastitom odlukom može pojedinoj organizaciji dodijeliti do 600.000,00 kuna. Ipak, takva se praksa u posljednjem razdoblju izbjegava. Rokovi za slanje prijava na natječaje Fonda gotovo su uvijek duži od šezdeset dana, no budući korisnici svakako trebaju imati na umu da od Fonda ne mogu dobiti cjelokupnu vrijednost projekta te je, prije prijave, potrebno osigurati ostatak sufinanciranja kako bi se prijava uopće uzela u obzir na razmatranje. Ono što također treba napomenuti je kako tijekom 2012. neće biti natječaja usmjerenog na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije jer su sva raspoloživa sredstva za ovo područje raspoređena u prethodnoj godini. Prezentaciju možete preuzeti ovdje.
 
 
MINISTARSTVO TURIZMA:
Programi potpora strukovnim udrugama i drugim neprofitnim organizacijama u području turizma
 
Kontakti: Sanja Bareza                                  Dajana Marin 
                 sanja.bareza@mint.hr                   dajana.marin@mint.hr
 
Predstavnice Ministarstva turizma izlaganje su započeli najavom osam programa i objavom dva natječaja. Prvi je usmjeren poticanju djelovanja strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u području turizma, pod nazivom „Zajedno za konkurentnost“ prema kojem bi najveći zatražen odnosno odobren iznos mogao biti 600.000,00 kn. Tim će se natječajem sufinancirati izrada projektne dokumentacije udruga/ustanova za korištenje sredstava EU fondova u području turizma, radionice namijenjene potencijalnim dionicima turističkog sektora o mogućnostima uključivanja u turističku djelatnost (seoski, avanturistički, zdravstveni turizam itd.), stručni skupovi i istraživački projekti na temu kvalitete turističke ponude te slične aktivnosti.
Drugi objavljen natječaj „EU izvrsnost“ usmjeren je turističkim projektima kojima su odobrena sredstva iz EU i drugih međunarodnih fondova, putem kojeg će se ulagati u sufinanciranje udjela na neposrednoj realizaciji turističkih projekata kojima su prethodno odobrena sredstva iz pretpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova.
 
Osim spomenutih oblika suradnje s organizacijama civilnoga društva, Ministarstvo tijekom travnja planira objaviti još tri natječaja koja se tiču i civilnog sektora: Program „Inovativni turizam“ za razvoj novih proizvoda održivog turizma; „Turizam kroz manifestacije“ poticaj turističkim manifestacijama u funkciji razvoja turizma; te Program poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima. Detaljnije o budućim natječajima Ministarstva turizma pročitajte ovdje.
Pitanja:
 
Mogu li se Plitvička jezera smatrati turistički nerazvijenim područjem, u kontekstu prijave projekta na natječaj vezan za razvoj turizma na turistički nerazvijenim područjima?
 
Ako u prijavi kvalitetno argumentirate postojanje potrebe za dodatnom turističkom ponudom, i područje poput Plitvičkih jezera može postati primjereno za prijavu aktivnosti za sufinanciranje od strane Ministarstva turizma.
 
Jeste li u prioritetima natječaja razmišljali o promociji socijalnog turizma i uključivanja posebnih kategorija korisnika u turizam, poput osoba s invaliditetom?
 
U postojećim planovima nema posebnog prioriteta koji bi promovirao socijalni turizam kao kategoriju, ali Ministarstvo turizma upravo izrađuje novu Strategiju razvoja turizma Republike Hrvatske te vas pozivamo da se, putem mrežnih stranica Ministarstva, uključite u savjetovanje oko teksta samog dokumenta i predložite mjere povezane s razvojem socijalnog turizma u narednome razdoblju.
 
 
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE:
Pomoć civilnom sektoru na otocima u cilju održivog razvoja
 
Kontakti: Marija Mioč                                   Maja Magdić
                 Marija.Mioc@mrrfeu.hr                Maja.Magdic@mrrfeu.hr
 
Gospođa Mioč je na početku svog izlaganja napomenula kako je Sektor za otoke jedan od novoosnovanih sektora Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koji je prije preustroja tijela zapravo bio Uprava za otočni i priobalni razvoj unutar Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Naglašeno je kako se projekt pomoći civilnom sektoru na otocima u cilju održivog razvoja pokrenuo još 2008., s ciljem financijske podrške projektima organizacija civilnog društva koji su vezani za održivi razvoj hrvatskih otoka, a donose nove ideje, modele razvoja i/ili načine rješavanja postojećih problema te omogućavaju kvalitetniji život na hrvatskim otocima. Financijska potpora dodjeljuje se za projekte čije su aktivnosti od interesa za održivi razvoj otoka, a iz područja su: kulture i umjetnosti, obrazovanja i znanosti, športa ili općenito doprinose unaprjeđenju kvalitete života u lokalnoj zajednici. Vrijednost natječaja planiranog u 2012. iznosi 400.000,00 kuna. Jedna udruga može se javiti na natječaj s najviše dva projekta, a ukupni odobreni iznos jednoj organizaciji može iznositi najviše 30.000,00 kn. Na natječaj se mogu prijaviti isključivo udruge koje imaju sjedište na hrvatskim otocima, a njegovo raspisivanje planira se tijekom travnja. Prezentaciju gospođe Mioč preuzmite ovdje.
 
Pitanja:
 
Ukupna vrijednost natječaja zaista je mala uzevši u obzir sve potrebe koje postoje na otocima. Planirate li u budućnosti povećati ukupni iznos koji će se ovim natječajem raspoređivati?
 
Svjesni smo nedostatka ukupnih sredstava predviđenih za raspodjelu ovim natječajem te se nadamo da ćemo ubuduće uspjeti povećati iznos koji bismo usmjerili u pomoć civilnom sektoru na hrvatskim otocima. Ipak, moramo napomenuti da se na ovaj natječaj javljaju organizacije koje već imaju osiguran značajan dio sredstava za provedbu projekta, ali i organizacije koje s vrlo malo sredstava uspijevaju provesti čitav niz aktivnosti u lokalnoj zajednici. 

                    Pisane vijesti