Održani Info dani 2013.

U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a u suradnji s tijelima državne uprave, uredima Vlade RH te javnim institucijama – davateljima financijskih potpora – 28. i 29. siječnja 2013. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta održani su Info dani o natječajima za potpore projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu. Na otvorenju Info dana govorili su potpredsjednica Vlade te ministrica socijalne politike i mladih, gđa Milanka Opačić, pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta, gđa Ankica Nježić, te ravnatelj Vladinog Ureda za udruge, g. Igor Vidačak.

                

Četvrtu godinu zaredom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječaji koje će ministarstva, Vladini uredi, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisivati u 2013. za financiranje projekata i programa udruga. Ove godine na Info danima udrugama su predstavljeni i natječaji iz sredstava fondova Europske unije za organizacije civilnog društva.  
 
Oba dana mogla su se pratiti putem prijenosa uživo preko internetske stranice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a zainteresirani su mogli direktno putem maila postavljati pitanja te se na taj način aktivno uključiti u raspravu.
 
                
 
Interes za Info dane i ove je godine bio vrlo velik, a događanju je prisustvovalo preko 200 sudionika. Ovim putem zahvaljujemo svim zainteresiranima koji su nas pratili neposredno ili putem interneta.
 
U nastavku možete pronaći poveznice na prezentacije i popratne materijale pojedinih tijela, odnosno tema.
 
Uvod (snimka)
 
Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i razvoj volonterstva
 
Ministarstvo socijalne politike i mladih
-       trogodišnji program udruga koje pružaju usluge asistencije za osobe s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju
-       trogodišnji program – Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju OCD-i
-       pomoć žrtvama obiteljskog nasilja (trogodišnji programi)
-       IPA IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala – širenje mreže socijalnih usluga
 
 
Borba protiv ovisnosti i zaštita zdravlja
 
 Ministarstvo socijalne politike i mladih
-        borba protiv ovisnosti
Ured za suzbijanje zlouporabe droga
-        borba protiv ovisnosti
-        borba protiv ovisnosti (prevencija, otkrivanje i rehabilitacija)
-        psihosocijalna potpora oboljelima od malignih i kroničnih bolesti
-        prevencija zaraznih bolesti
-        zaštita i očuvanje zdravlja (nastavak financiranja)
-        psihosocijalna potpora i socijalno humanitarni programi
 
Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece, prevencija nasilja nad i među djecom i mladima te podrška obitelji
 
-        izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
-        sport
-        javni poziv za sufinanciranje posebnih oblika nastave pripadnicima nacionalnih manjina
-        djelatnost znanstvenih i znanstvenostručnih udruga
-        IPA IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala
Ministarstvo socijalne politike i mladih
-        info centri za mlade
 
Skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima domovinskog rata
 
-        projekti udruga branitelja
-        projekti zadovoljenja potreba hrvatskih branitelja s invaliditetom
 
Kultura
 
-        programi u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku
-        poticanje malog i srednjeg poduzetništva u kulturi
-        audiovizualna djelatnost
-        nove medijske kulture
-        izdavaštvo
-        otkup knjiga za narodne knjižnice
-        sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa za kulturu EU-a
Zaklada ''Kultura nova''
 
Informiranje o Europskoj uniji, međunarodna suradnja te programi za Hrvate u inozemstvu
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
-        programi i projekti hrvatske nacionalne manjine
-        programi pomoći udrugama, zajednicama i projektima hrvatskog iseljeništva
-        programi pomoći udrugama, institucijama i projektima Hrvata u BiH
 
Sufinanciranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2013.
 
-        sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva
-        IPA I. komponenta
-        IPA IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala
-        perspektive financiranja razvoja civilnog društva iz strukturnih fondova EU
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
 
Demokratizacija i razvoj civilnoga društva
 
-        demokratizacija i razvoj civilnoga društva (novi natječaji i nastavak financiranja)
-        razvoj filantropije, aktivnog građanstva i civilnoga društva (nastavak financiranja)
-        razvoj lokalnih zajednica
-        razvoj aktivnog građanstva kroz volonterstvo djece i mladih
-        društvene inovacije
-        razvojna suradnja s JLPS-om kroz programsku podršku sudioničke demokracije
-        razvojna suradnja s Ministarstvom socijalne politike i mladih kroz programske podrške za uspostavu modela sustavnog financiranja udruga osoba s invaliditetom
-        otvaranje prostora javnosti, informiranje (završna godina financiranja)
 
Zaštita i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, promicanje ravnopravnosti spolova, pružanje besplatne pravne pomoći, zaštita potrošača
 
-        zaštita, poštivanje i promicanje ljudskih prava
-        očuvanje tradicijske kulture Roma
Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske
-        sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske
-        ravnopravnost spolova – jednake mogućnosti na tržištu rada
-        pružanje besplatne pravne pomoći
-        zaštita potrošača
 
Potpora razvoju ruralnih područja, otoka i područja od posebne državne skrbi
 
Ministarstvo poljoprivrede
-        programi povećanja jedinki pojedinih vrsta divljači
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
-        razvoj otoka
-        program poticanja djelovanja udruga u području poboljšanja uvjeta života osoba na području posebne državne skrbi
 
Zaštita okoliša i  razvoj turizma
 
-        zaštita okoliša i prirode, energetska učinkovitost i promicanje obnovljivih izvora energije
 
Ministarstvo turizma
-        jačanje strukovnih udruga u turizmu
-        razvoj turističke ponude
 
 
Snimka Info dana uskoro će biti dostupna na internetskoj stranici Ureda za udruge.


Pisane vijesti