Održani Info dani 2014.

U organizaciji Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge, a u suradnji s tijelima državne uprave, uredima Vlade RH te javnim institucijama – davateljima financijskih potpora – 5. i 6. veljače 2014. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta održani su Info dani o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i fondova EU za 2014. godinu. Na otvorenju Info dana govorili su pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta, gđa Ankica Nježić, upravitelj Regionalne zaklade za lokalni razvoj "Zamah", g. Drago Vručinić te ravnatelj Ureda Vlade RH za udruge, g. Igor Vidačak.
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petu godinu zaredom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječaji koje će ministarstva, Vladini uredi, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisivati u 2014. za financiranje projekata i programa udruga. 
 
Oba dana mogla su se pratiti putem prijenosa uživo preko internetske stranice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a zainteresirani su mogli direktno putem maila postavljati pitanja te se na taj način aktivno uključiti u raspravu.
 
Interes za Info dane i ove je godine bio vrlo velik, a događanju je prisustvovalo preko 200 sudionika. Ovim putem zahvaljujemo svim zainteresiranima koji su nas pratili neposredno ili putem interneta.
 
U nastavku možete pronaći poveznice na prezentacije pojedinih tijela, odnosno tema.
 
 1. Objedinjeni natječaj – Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima
 
Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 
2. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece te podrška obitelji
 
 • izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 • sustavno osiguranje kvalitetne potpore djeci/učenicima romske nacionalne manjine (predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgojno obrazovni sustav), EU fondovi  
 • financiranje posebnih oblika nastave pripadnicima nacionalnih manjina
 • osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju (osnovnoškolski i srednjoškolski odgojno obrazovni sustav), EU fondovi
 • pružanje usluga pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama
 • modernizacija školskih kurikuluma u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada / gospodarstva, II. faza – EU fondovi
 • promicanje kvalitete i unaprjeđenje sustava osnovno i srednjoškolskog školskog odgoja i obrazovanja, EU fondovi
 • sport (obuka neplivača, poticanje amaterskog sporta i rekreacije te poticanje međunarodne sportske suradnje)
 • djelatnost znanstvenih i znanstvenostručnih udruga
 • znanstveno-izdavačka djelatnost (časopisi i knjige)
 • znanstvena djelatnost (priprema znanstvenih skupova i škola te plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima)
 • razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju  (znanstveno istraživačka djelatnost) – EU fondovi
 • popularizacija znanstvene misli i djelovanja
 • unaprjeđenje kvalitete u visokom obrazovanju, EU fondovi
 • jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, II. faza, EU fondovi
Ministarstvo socijalne politike i mladih
 
 
3. Socijalno uključivanje – skrb o osobama s invaliditetom i drugim ranjivim skupinama te razvoj volonterstva
 
 
4. Objedinjeni natječaj – Prevencija ovisnosti i resocijalizacija ovisnika
 
Ured Vlade RH za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo zdravlja
 
5. Zaštita zdravlja
 
 • psihosocijalna potpora oboljelima od malignih, zaraznih i kroničnih bolesti (provedba nacionalnih strategija)
 • zaštita i očuvanje zdravlja (potpora projektima na području prevencije, promicanja zdravlja i promocija prava pacijenata)
 • Program zajednice iz područja zdravlja, EU fondovi
 
6. Skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata
 
 • natječaj za ''Promicanje vrijednosti Domovinskog rata''
 • natječaj za ''Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata''
 • natječaj pod nazivom ''Sudionici i stradalnici Drugog svjetskog rata''
 
7. Kultura
 
 • poticanje malog i srednjeg poduzetništva u kulturi
 • audiovizualna djelatnost
 • neprofitni mediji
 • izdavaštvo
 • otkup knjiga
 • sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa za kulturu EU-a
 • nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama za 2015.
 • poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2015.
 • suvremena kultura i umjetnost
 
8. Međunarodna razvojna suradnja te programi za Hrvate u inozemstvu
 
 • međunarodna razvojna suradnja
 • promicanje društava prijateljstva
 • programi i projekti hrvatske nacionalne manjine
 • programi  i projekti hrvatskog iseljeništva
 • programi pomoći udrugama, institucijama i projektima Hrvata u BiH
 
9. Sufinanciranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2014.
 
 • sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva
 • IPA I. komponenta
 • Operativni program Razvoj ljudskih potencijala
 • perspektive financiranja razvoja civilnoga društva iz strukturnih fondova EU
 • zapošljavanje  (poduzetništvo i obrt, razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje, poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada za grupe kojima prijeti socijalna isključenost) –  Operativni program Razvoj ljudskih potencijala
 
10. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva te dodjela institucionalnih podrški
 
 • demokratizacija i razvoj civilnoga društva
 • razvoj aktivnog građanstva
 • razvoj aktivnog građanstva kroz volonterstvo djece i mladih
 • poticanje društvenih inovacija
 • međunarodna suradnja
 • jačanje kapaciteta novoosnovanih udruga
 • društveni razvoj i razvoj lokalnih zajednicama
 • međufinanciranje odobrenih projekata  iz EU fondova – Europa plus
 • institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga (područje demokratizacije društva, djelovanje saveza udruga osoba s invaliditetom, djelovanje udruga osoba s invaliditetom, djelovanje saveza udruga proizašlih iz Domovinskog rata)
 
11. Zaštita i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, zaštita potrošača i pružanje besplatne pravne pomoći
 
 • zaštita, poštivanje i promicanje ljudskih prava
 • očuvanje tradicijske kulture Roma
Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske
 • sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske
 • zaštita potrošača (savjetovanje, edukacija i informiranje potrošača)
 • pružanje besplatne pravne pomoći
 
12. Potpora razvoju ruralnih područja, otoka i područja od posebne državne skrbi
 
Ministarstvo poljoprivrede
 • razvoj otoka
 
13. Zaštita okoliša i  razvoj turizma
 
 • zaštita okoliša i prirode, energetska učinkovitost i promicanje obnovljivih izvora energije
 
 • jačanje strukovnih udruga u turizmu
 


Pisane vijesti