Održani info dani 2015. o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je u suradnji s tijelima državne uprave, uredima Vlade RH te javnim institucijama – davateljima financijskih potpora – 26. i 27. veljače 2015. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i fondova EU za 2015. godinu.

 

Šestu godinu zaredom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječaji koje će ministarstva, Vladini uredi, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Zaklada „Kultura nova“ te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisivati u 2015. za financiranje projekata i programa udruga.

Tijekom čitavog događanja bio je omogućen prijenos uživo kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih udruga izvan Zagreba, a zainteresirani su mogli direktno putem maila postavljati pitanja te se na taj način aktivno uključiti u raspravu.
 
 
Interes za Info dane i ove je godine bio velik, a događanju je prisustvovalo više od 100 sudionika. Ovim putem zahvaljujemo svim zainteresiranima koji su nas pratili neposredno ili putem interneta.
 
U nastavku možete pronaći poveznice na prezentacije pojedinih tijela, odnosno tema, kao i snimku samog događaja.
U slučaju poteškoća u preuzimanju video datoteka, odgovarajući preglednik možete preuzeti ovdje.
 
Video snimke 1. dan (26. veljače): 

1. dio
2. dio
3. dio
4. dio
5. dio

Video snimke 2. dan (27. veljače): 

1. dio

2. dio
1. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva te dodjela institucionalnih podrški
 
 • institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga
 • građanske akcije „Naš doprinos zajednici“
 • razvoj volonterstva – nagrada „Otisak srca“
 • razmjena znanja – Znanje bez granica
 • razvojna suradnja kroz jednokratne podrške na nacionalnoj razini
 • predfinanciranje i međufinanciranje odobrenih projekata iz EU fondova – Europa plus
 • tematski fond „Demokratizacija i razvoj civilnog društva 2.0“
 
 2. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, promicanje znanosti, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece te podrška obitelji
 
 • izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 • izrada udžbenika za slijepe i slabovidne učenike i studente
 • pružanje usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju (pomoćnici u nastavi)
 • sufinanciranje posebnih programa obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina u republici Hrvatskoj javni pozivi u području znanosti
 • sufinanciranje poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti
 • natječaji financirani u okviru sredstava iz Europskog socijalnog fonda – OP Razvoj ljudskih potencijala  2007.-2013.
 • promicanje i zaštita prava djece i podrška obitelji
 • programi usmjereni mladima
 • poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih prevenciji nasilja nad djecom i mladima
 
3. Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i razvoj volonterstva
 
 •    organizirane dnevne aktivnosti
 •    financiranje projekata usmjerenih prevenciji socijalne isključenosti
 •    trogodišnji program – udruge koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom
 •    sufinanciranje programa lokalnih i regionalnih volonterskih centara na području RH
 
4. Zaštita zdravlja i borba protiv ovisnosti
 
 • zaštita i očuvanje zdravlja na području prevencije, promocije zdravlja i promicanje prava pacijenata
 • psihosocijalna potpora oboljelima od malignih, zaraznih, rijetkih i kroničnih bolesti i unaprjeđenje zdravlja Roma
 • suzbijanje ovisnosti - natječaji usmjereni prevenciji, tretmanu, liječenju, rehabilitaciji ovisnosti i resocijalizaciji ovisnika
 
5. Skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata
 
 • promicanje vrijednosti domovinskog rata
 • psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, 
 • HRVI iz Domovinskog rata
 • sudionici i stradalnici Drugog svjetskog rata
 
6. Kultura
 
 •      razvojna podrška za organizacije
 •      osmišljavanje i priprema novih projekata / programa
 •      razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj
 •      razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi
 
7. Sufinanciranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2015.
 
 • sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva
 • Podrška volonterskim centrima za provedbu programa edukacije koordinatora volontera u OCD-ima  i  javnim ustanovama
 • Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne  zajednice - faza I
 • Podrška razvoju partnerstava OCD-a i visoko-školskih ustanova za provedbu programa društveno- korisnog učenja  (service learning)
 • Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja - faza I
 • Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ICT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju - faza I
 
8. Međunarodna razvojna suradnja te programi za Hrvate u inozemstvu
 
 •      programi i projekti hrvatske nacionalne manjine
 •      programi i projekti hrvatskog iseljeništva
 •      programi pomoći udrugama, institucijama i projektima Hrvata u BiH
 
9. Zaštita i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, zaštita potrošača i pružanje besplatne pravne pomoći
 
 •       zaštita, poštivanje i promicanje ljudskih prava
 •       očuvanje tradicijske kulture Roma
 •        zaštita potrošača (savjetovanje potrošača)
 
10. Potpora razvoju ruralnih područja, otoka i područja od posebne državne skrbi
 
 •        izrada specifikacije za zaštitu izvornosti, podrijetla i tradicionalnog specijaliteta
 •        unapređenje stanja i gospodarenja šumama
 •        sufinanciranje rada proizvođačkih organizacija, zadruga i klastera
 •         razvoj otoka
 
11. Zaštita okoliša i razvoj turizma
 
 •         zaštita okoliša i prirode, energetska učinkovitost i promicanje obnovljivih izvora energije
 
 •        jačanje strukovnih udruga u turizmu i ugostiteljstvu
 


 

Pisane vijesti