Održani Info dani 2016. o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva

  • Slika /dokumenti/Infodani 2016/20160516_091435.jpg
  • Slika

Sedmu godinu za redom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječaji koje će ministarstva, Vladini uredi i druge javne institucije raspisivati u 2016. za financiranje projekata i programa udruga.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je u suradnji s tijelima državne uprave, Uredima Vlade RH te javnim institucijama-davateljima financijskih potpora - 16. i 17. svibnja 2016., u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i fondova EU za 2016. godinu.

Sedmu godinu za redom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječaji koje će ministarstva, Vladini uredi i druge javne institucije raspisivati u 2016. za financiranje projekata i programa udruga.

Tijekom čitavog događanja bio je je omogućen prijenos uživo kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih udruga izvan Zagreba, a zainteresirani su mogli direktno putem maila postavljati pitanja te se na taj način aktivno uključiti u raspravu.

Interes za Info dane i ove je godine bio velik, a događanju je prisustvovalo više od 100 sudionika, dok je preko interneta u jednom trenutku bilo više od 2500 pratitelja. Ovim putem zahvaljujemo svim zainteresiranima koji su nas pratili neposredno ili putem interneta.

U nastavku možete pronaći poveznice na prezentacije pojedinih tijela, odnosno tema, kao i snimku samog događanja.
U slučaju poteškoća u preuzimanju video datoteka, odgovarajući preglednik možete preuzeti ovdje.
 
Video snimke 1. dan (16. svibnja 2016.):
1. dio 
2. dio 
3. dio 
4. dio 
5. dio
6. dio
 
Video snimke 2. dan (17.svibnja 2016.)

1. dio
 2. dio

1. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, promicanje znanosti, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece te podrška obitelji
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
-          izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
-          javni poziv za financiranje projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2016./2017.
-          provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja
-          poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti
-          financiranje izrade udžbenika za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2016./2017.
-          potpora znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti
-          financijska potpora izdavanja znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika
-          potpora u organizaciji i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola
-          potpora radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga
Ministarstvo socijalne politike i mladih
-          projekti u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima
-          projekti usmjereni podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece
-          programi usmjereni mladima
 
2. Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i razvoj volonterstva
 
Ministarstvo socijalne politike i mladih
-          projekti usmjereni borbi protiv siromaštva i socijalne isključivosti
-          financiranje lokalnih volonterskih centara
-          projekti usmjereni unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba
-          projekti u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije    ovisnika
-          uključivanje marginaliziranih skupina na tržište rada
-          socijalno uključivanje mladih
-          razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom
-          širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- društveno poduzetništvo
 
3. Skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata
 
Ministarstvo branitelja
-          promicanje vrijednosti domovinskog rata
-          psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji
sudionici i stradalnici Drugog svjetskog rata
 
4. Kultura
 
Zaklada „Kultura nova“
-          razvoj novih kulturnih i umjetničkih programa
-          razvojna podrška
-          podrška za razvoj novih kulturnih i umjetničkih programa
-          razvojna podrška za suradničke platforme u RH i jugoistočnoj Europi
Agencija za elektroničke medije
-          dodjela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
Ministarstvo kulture
     - poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu 
     - program Kreativna Europa
     - umjetnost i kultura za mlade, umjetnost i kultura 54+
     - razvoj društveno-kulturnih centara
 
 
5. Međunarodna razvojna suradnja te programi za Hrvate u inozemstvu
 
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
-          kulturni, obrazovani, znanstveni, zdravstveni i ostali programi od interesa za hrvatski narod u BiH
-          programi i projekti hrvatske manjine u inozemstvu
-          programi i projekti hrvatskog iseljeništva
-          programi i projekti nakladničke djelatnosti hrvatskog iseljeništva
-          posebne potrebe i projekti Hrvata izvan RH
 
6. Zaštita zdravlja i borba protiv ovisnosti
 
Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH
-          inovativni programi u području prevencije i resocijalizacije ovisnika
Ministarstvo pravosuđa
-          projekti udruga za pružanje podrške u rehabilitaciji i resocijalizaciji zatvorenika i maloljetnika
Ministarstvo zdravlja
-          suradnja u području ovisnosti provedbom nacionalnih strategija, planova i programa
-          psihosocijalna potpora oboljelima od malignih i kroničnih
-          suradnja u području zdravstva provedbom nacionalnih strategija, planova i programa
-          programi zdravstvenih institucija u suradnji s udrugama na području ovisnosti
 
 
7. Sufinanciranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2016.
 
 Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
-          sufinanciranje EU projekata OCD-a
-          podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa
-          podrška razvoju partnerstva OCD-a i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja
-          osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja
-          jačanje kapaciteta OCD-a za provedbu tretmana u okviru izvršavanja kaznenopravnih sankcija te provedbu postpenalnog prihvata i resocijalizacije
-          podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ICT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju
prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice
 
8. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva te dodjela institucionalnih podrški
 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
plan dodjele sredstava Nacionalne zaklade i kalendar objave natječaja, poziva za iskaz interesa za suradnju i pozivnih natječaja za razvojnu suradnju u 2016. godini
 
 
9. Zaštita i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i pružanje besplatne pravne pomoći
 
Ured za ljudska prava  i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
-          zaštita, poštivanje i promicanje ljudskih prava
-          očuvanje tradicijske kulture Roma
Ministarstvo pravosuđa
-          financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći
-          osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima od strane postojećih OCD-a
-          osnaživanje OCD-a u RH kroz provođenje edukacije u svrhu prijenosa znanja i vještina potrebnih za rad sa žrtvama kaznenih djela
-          projekti udruga za pružanje podrške u rehabilitaciji i resocijalizaciji zatvorenika i maloljetnika
Regionalni centar podrške "E-misija"
-          program Regionalnih centara podrške u RH
 
10. Potpora razvoju ruralnih područja, otoka i područja od posebne državne skrbi
 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
-          razvoj otoka
Ministarstvo poljoprivrede
-poticanje ustroja udruga u ribarstvu
-potpore za organizaciju manifestacija organizatorima
znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija
i lokalno-tradicijskih manifestacija
 
 
 
11.   Razvoj turizma
 
Ministarstvo turizma
-          poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva
-          jačanje strukovnih udruga u turizmu i ugostiteljstvu
 
12.   Poduzetništvo i rad
 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
-          poticanje društvenog poduzetništva
-          jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo
-          lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
 
 

Pisane vijesti