Održani Info dani 2017. o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva

 • Slika /slike/1 - DSC_0225.jpg
 • Slika
 • Slika

Osmu godinu za redom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječaji koje će ministarstva, Vladini uredi i druge javne institucije raspisivati u 2017. godini za financiranje projekata i programa udruga.
 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je u suradnji s tijelima državne uprave, Uredima Vlade RH te javnim institucijama – davateljima financijskih potpora – 9. i 10. ožujka 2017. godine u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i fondova EU za 2017. godinu.

Osmu godinu za redom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječaji koje će ministarstva, Vladini uredi i druge javne institucije raspisivati u 2017. godini za financiranje projekata i programa udruga.

Tijekom čitavog događanja bio je omogućen prijenos uživo kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih udruga izvan Zagreba, a zainteresirani su mogli direktno putem maila postavljati pitanja te se na taj način aktivno uključiti u raspravu.

Interes za Info dane i ove je godine bio velik, a događanju je u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i putem Interneta prisustvovalo više od sto sudionika. Ovim putem zahvaljujemo svim zainteresiranima koji su nas pratili neposredno ili putem Interneta.

U nastavku možete pronaći poveznice na prezentacije pojedinih tijela, odnosno tema, kao i snimku samog događanja.
 
Video snimke 1. dan (9. ožujka 2017.):
1. dio 
2. dio 

 
Video snimke 2. dan (10. ožujka 2017.)
1. dio
2. dio
 
 
1. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, promicanje znanosti, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece te podrška obitelji
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 • javni poziv za financiranje projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2017./2018.
 • financiranje izrade udžbenika za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2017./2018.
 • potpora znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti
 • financijska potpora izdavanja znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku
 • potpora u organizaciji i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola
 • potpora radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga
 • financijska potpora programima popularizacije znanosti
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • projekti u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima
 • projekti usmjereni podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece
 • programi i projekti usmjereni mladima
 • programi usmjereni mladima (EU fondovi)
 

2. Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i razvoj volonterstva
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • financiranje jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara
 • projekti usmjereni borbi protiv siromaštva i socijalne isključivosti
 • projekti usmjereni unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici
 • trogodišnji programi (razdoblje 2017.-2020.) u području skrbi za socijalno osjetljive skupine
 • socijalno uključivanje i zapošljavanje marginaliziranih skupina
 • borba protiv diskriminacije - preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina
 • pružanje izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata kao model pružanja usluga u zajednici
 • širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
 
3. Skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata
Ministarstvo hrvatskih branitelja
 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata
 • psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 
4. Kultura
Ministarstvo kulture
Zaklada „Kultura nova“
 • razvojna podrška za organizacije (jednogodišnja/višegodišnja)
 • osmišljavanje i priprema novih projekata/programa
 • razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj
 • razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi
 • podrška za istraživačko-dokumentacijski rad
 • podrška za razvoj publike
Agencija za elektroničke medije
 • dodjela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
 
5. Zaštita zdravlja, borba protiv ovisnosti te podrška zatvorskom sustavu i pomoć žrtvama i svjedocima
Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH
 • objedinjeni natječaj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstva zdravstva za provedbu projekata u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga
Ministarstvo pravosuđa
 
6. Sufinanciranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2016.
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
 • sufinanciranje EU projekata OCD-a
 • osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja
 • jačanje kapaciteta OCD-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu
 • podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ICT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju
 • prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice
 • suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima te praćenje postupaka javne nabave
 
7. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva te dodjela institucionalnih podrški
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
 • institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga (udruge koje nisu bile korisnice institucionalne podrške, udruge iz Domovinskoga rata na državnoj i lokalnoj razini)
 • dodjela institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga (demokratizacija)
 • decentralizirani model za građanske akcije "Naš doprinos zajednici"
 • suradnja u području razmjene znanja "Znanje bez granica" (A,B,C)
 • razvojna suradnja kroz jednokratne podrške na nacionalnoj razini – ad hoc inicijative
 • nagrada i podrška za razvoj volonterstva djece i aktivizma mladih "Otisak srca"
 • razvojna suradnja kroz programske podrške u području filantropije te u području društvenog razvoja kroz Program "Dobri gradovi"
 
8. Zaštita i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, zaštita potrošača i pružanje besplatne pravne pomoći
Ministarstvo pravosuđa
 • financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći
 
 
9. Međunarodna razvojna suradnja te programi za Hrvate u inozemstvu
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 • kulturni, obrazovani, znanstveni, zdravstveni i ostali programi i projekti od interesa za hrvatski narod u BiH
 • programi i projekti hrvatske manjine u inozemstvu
 • programi i projekti hrvatskog iseljeništva
 • programi i projekti nakladničke djelatnosti hrvatskog iseljeništva
 • posebne potrebe i projekti Hrvata izvan RH
 
10. Potpora razvoju ruralnih područja, otoka i područja od posebne državne skrbi
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 • održivi razvoj otoka
 • promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode
 • promicanje održivog razvoja prirodne baštine
 
11. Zaštita okoliša i  razvoj turizma
Ministarstvo turizma
 • poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva
 • sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i ugostiteljstvu
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
 • programi rada oporavilišta za divlje životinje
 
12. Poduzetništvo i rad
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
 • jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo
 • lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
 • jačanje socijalnog dijaloga
 • razvoj standarda zanimanja i provedba HKO-a
 
13. Sport
Središnji državni ured za šport
 • poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti
 
14. Dodjela prostora
Ministarstvo državne imovine
 • dodjela poslovnih prostora za korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro


Pisane vijesti