Održano svečano uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru natječaja "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva"

U atriju muzeja Mimara 12. studenoga 2013. održano je svečano uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava odobrenih na natječaju "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva" iz Operativnoga programa Razvoj ljudskih potencijala.

Na svečanosti dodjele ugovora u muzeju Mimara, uz predstavnike udruga korisnika bespovratnih sredstava nazočili su pomoćnik ministra rada i voditelj Operativne strukture Razvoj ljudskih potencijala g. Dario Baron, upraviteljica Nacionalne zaklade Cvjetana Plavša-Matić te ravnatelj Ureda za udruge dr. sc. Igor Vidačak.
 
Cilj natječaja koji je pripremio Ured za udruge u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva jest doprinijeti uravnoteženom regionalnom razvoju organizacija civilnog društva, osmisliti održive oblike suradnje između civilnoga društva, građana i lokalnih vlasti, te poduprijeti njihovo sudjelovanje u procesima donošenja odluka.
 
Na natječaj je prijavljeno više od 110 projekata, a 9 najuspješnijih ostvarilo je pravo na bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 4 milijuna kuna. Aktivnosti projekata usmjerene su izgradnji kapaciteta organizacija civilnoga društva koji u partnerstvu s lokalnim vlastima rade na rješavanju problema u lokalnoj zajednici, za jačanje angažiranosti građana u zajednici, te za razvoj inovativnih modela suradnje organizacija civilnoga društva, građana i jedinica lokalne samouprave u rješavanju zajednički prepoznatih lokalnih problema.
Upraviteljica Nacionalne zaklade Cvjetana Plavša-Matić istakla je kako će provedba projekata odobrenih na ovom natječaju, kao i drugih natječaja raspisanih u ovom operativnom programu, osigurati ne samo novi izvor financiranja organizacija civilnoga društva nego i kvalitetnu pripremu projekata za sve buduće natječaje.
 
Prema riječima ravnatelja Ureda za udruge Igora Vidačka dodjela ugovora proizašla je kao rezultat uspješne suradnje između dvaju provedbenih tijela – Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Svrha ovog Programa za dodjelu bespovratnih sredstava je potaknuti aktivnosti koje teže osigurati uravnoteženi regionalni razvoj osmišljavanjem projekata u kojima će surađivati lokalni dionici – jedinice lokalne i regionalne samouprave, organizacije civilnog društva (OCD), javne ustanove i pružatelji socijalnih usluga, na temelju procjene lokalnih potreba. Suradnja lokalnih dionika može se postići jačanjem postojećih i/ili osnivanjem novih lokalnih tijela za suradnju, uvođenjem inovativnih alata i modela organizacija civilnoga društva i sudjelovanjem građana u procesu odlučivanja, kao i razvijanjem kapaciteta OCD-ova na lokalnoj razini da se učinkovito bave potrebama građana.đ
 
                   
 
Popis projekata ugovorenih u okviru programa darovnica "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva"

 Pisane vijesti