Organizacije civilnog društva tijekom i nakon COVID-19: današnji izazovi i kakva nas budućnost čeka?

Slika /slike/CSO_COVID_plakat.jpg

Hibridna konferencija koju organizira Europski gospodarski i socijalni odbor održat će se u petak, 12. ožujka 2021.

Tijekom skupa će biti predstavljena studija "Odgovor organizacija civilnog društva na pandemiju COVID-19 i posljedične restriktivne mjere usvojene u Europi" te su predviđene tematske rasprave s relevantnim govornicima i predstavnicima civilnog društva.

Studija  EGSO-a rasvjetljava aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD) u pružanju pomoći lokalnim zajednicama i ranjivim skupinama u nošenju s posljedicama pandemije. Kvantitativni i kvalitativni podaci o njihovim aktivnostima predstavljeni su kroz studije slučaja, a dan je i pregled izazova s ​​kojima se suočava civilno društvo kao rezultat pandemije.

Rasprave će se usredotočiti na:
- učinak pandemije na ranjive skupine ljudi;
- kako su OCD-i pomogli ranjivim skupinama;
- inicijative koje su poduzeli OCD-i kako bi ispitali na koji su se način ranjive skupine nosile s krizom;
- načini na koje će OCD-i pridonijeti obnovi i održivim zajednicama u vrijeme nakon COVID-19 .
 
Događaj je usmjeren na:
- podršku organizacijama civilnog društva u redizajniranju vlastitih struktura kako bi postale održivije;
- pomaganje OCD-ima da se uključe u izradu i provedbu Plana oporavka za Europu;
- uključivanje u šire rasprave o Konferenciji o budućnosti Europe i o Socijalnom samitu koji će se u svibnju 2021. održati u Portu, za vrijeme portugalskog predsjedanja.
 
Skup možete pratiti preko webstreaminga na mrežnim stranicama EGSO-a.  
Program konferencije dostupan je na mrežnim stranicama EGSO-a

Pisane vijesti | Europski gospodarski i socijalni odbor