​Poziv na predlaganje predstavnika OCD-a za člana i zamjene člana u Stručnu radnu skupinu za izradu Strategije biogospodarstva do 2035. godine

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/službenica za info.jpg

Strategijom će se definirati vizija razvoja biogospodarstva, vodeći računa o načelima održivog razvoja i nacionalnim razvojnim smjerovima, razvojnim potrebama i potencijalima biogospodarstva i obuhvatiti javne politike iz svih sektora relevantnih za područje biogospodarstva.​

Ministarstvo poljoprivrede koordinira izradu Strategije i imenuje stručnu radnu skupinu za izradu prijedloga Strategije. Izrada strategije zahtjeva participativni, multisektorski pristup te će kroz stručnu radnu skupinu u njenu izradu biti uključeni i predstavnici civilnog društva.
 
Sukladno traženju Ministarstva poljoprivrede potrebno je predložiti člana i zamjenu člana, predstavnike civilnog društva koji bi se uključili Stručnu radnu skupinu za izradu Strategije biogospodarstva do 2035. godine.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana i zamjenu člana Stručne radne skupine za izradu Strategije biogospodarstva do 2035. godine.
 
Zbog tehničkih poteškoća i nemogućnosti primanja i slanja elektroničke pošte rok za dostavu kandidatura se produžuje do ponedjeljka, 14. studenoga 2022.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.  

Sukladno provedenom glasanju članova Savjeta za razvoj civilnoga društva o predloženim kandidatima, za predstavnike organizacija civilnoga društva u Stručnu radnu skupinu za izradu Strategije biogospodarstva do 2035. godine predložene su:
Članica: Sofija Babić (WWF Adria)
Zamjenica članice: Petra Remeta Babić (WWF Adria)

 

Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja